Zijn stortingen op een kindrekening fiscaal aftrekbaar?

Wel of niet? Zijn stortingen op een kindrekening fiscaal aftrekbaar?

Stortingen op een kindrekening worden door de fiscus wel degelijk  aanvaard als fiscaal aftrekbare onderhoudsuitkeringen. Maar let op, dit geldt niet voor doorstortingen van het groeipakket en de school-of studietoelagen!

Meer hierover leest u in onderstaand artikel van Frida Deceunynck in De Standaard (29/04/23)

Stortingen op een kindrekening zijn fiscaal aftrekbaar als onderhoudsgeld. Maar dat geldt niet voor doorstortingen van het groeipakket.

Sinds 2010 worden stortingen op een kindrekening door de fiscus aanvaard als fiscaal aftrekbare onderhoudsuitkeringen. Een kindrekening is een bankrekening die gebruikt wordt door gescheiden ouders. Ze staat op naam van beide ouders en is bedoeld om de kosten van de kinderen te betalen, zoals kleding, de schoolrekening, medicijnen … Beide ouders storten hier iedere maand een vaste bijdrage op. Voor buitengewone kosten, zoals de aankoop van een computer of een dure tandartsrekening, storten ze extra bij als het nodig is.

Fiscale optimalisatie groeipakket

Een gescheiden ouder die zijn kinderen niet fiscaal ten laste neemt, kan de stortingen fiscaal inbrengen als onderhoudsuitkering. Het eraan gekoppelde belastingvoordeel kan oplopen tot 40% van het betaalde bedrag. De aftrek is alleen bedoeld voor onderhoudsuitkeringen, maar ook het groeipakket en de school- of studietoelagen worden hier soms ingesmokkeld. De truc is om die sociale voordelen toe te kennen aan de ouder die de onderhoudsuitkeringen fiscaal aftrekt. Het ontvangen bedrag wordt elke maand met de onderhoudsuitkering doorgestort naar de kindrekening. Als de fiscus niet goed oplet, wordt de belastingvermindering berekend op het volledige bedrag, inclusief het doorgestorte groeipakket.

‘Het klopt dat echtscheidingsbemiddelaars dit fiscaal extraatje soms gebruiken om de ouder met het hoogste inkomen over de streep te trekken voor een iets royaler onderhoudsgeld’, zegt An Deneffe van de Gezinsbond. Maar het achterpoortje gaat nu dicht. Vorige week publiceerde de fiscus een omzendbrief waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de doorstorting van een sociale uitkering geen aanleiding kan geven tot een belastingvermindering. ‘We zijn blij dat aan dit misbruik paal en perk wordt gesteld’, luidt het bij de Gezinsbond.

Afschaffing fiscale aftrek onderhoudsuitkeringen

De fiscale hervorming van minister Vincent Van Peteghem (CD&V) gaat nog een stap verder. Daarin wordt voorgesteld om de fiscale aftrek van onderhoudsgeld op termijn volledig af te schaffen. Een overgangstermijn van twintig jaar moet rechtszekerheid garanderen voor ouders die nu al gebruikmaken van het systeem. Door onderhoudsuitkeringen voor kinderen uit de fiscaliteit te halen, wil de minister de gezinsfiscaliteit samenlevingsneutraal, en dus eerlijker, maken. Want als niet-gescheiden ouders de kosten van hun kinderen niet fiscaal kunnen inbrengen, waarom zouden gescheiden ouders dat wel kunnen?

Alimentatievorderingen

‘Misbruiken afschaffen is oké,’ zegt Deneffe, ‘maar we mogen het kind niet met het badwater weggooien. De fiscale aftrek van onderhoudsuitkeringen speelt een belangrijke rol bij de bepaling van onderhoudsgeld. Het is een fiscale wortel om onderhoudsuitkeringen lichter verteerbaar te maken en helpt om een evenwicht te vinden. Als dit voordeel wegvalt, vrezen we dat de betalingsachterstanden en de alimentatievorderingen bij de Dienst voor alimentatievorderingen (Davo) fors zullen toenemen.’

kindrekening fiscaal aftrekbaar