Handleiding om uit het huwelijksbootje te stappen

Handleiding om uit het huwelijksbootje te stappen

Partners kunnen sinds afgelopen september makkelijker scheiden. Tenminste als ze dat doen met onderlinge toestemming. Ze hoeven dan ook niet meer naar de rechtbank maar moeten samen tot een akkoord komen.

Hieronder zetten we alles nog eens op een rijtje.

EOT – Scheiden met onderlinge toestemming

Zoals ik in een eerder artikel Snelle echtscheiding via onderlinge toestemming al aanstipte wordt het een stuk eenvoudiger om uit het huwelijksbootje te stappen als partners scheiden met onderlinge toestemming. Zo een procedure kan nu volledig schriftelijk verlopen.

Een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) kan alleen maar als partners tot een overeenkomst komen. Dat gaat dan over heel wat: het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdrage voor de kinderen, de verdeling van de goederen, de schulden, de eventuele partneralimentatie en of ze van elkaar erven als een van hen tijdens de procedure overlijdt.

Scheidende partners kunnen dus hun eigen scheiding in handen nemen. Alleen is dat in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk. Die overeenkomsten zijn niet eenvoudig. Enige professionele ondersteuning is dan ook belangrijk. Een bemiddelaar kan helpen om de communicatie helder te houden en tot een overeenkomst te komen waarbij beide partijen zich goed voelen. Een bemiddelaar die ook jurist is, weet ook beter hoe die overeenkomsten optimaal kunnen opgesteld worden. Juristen zijn ook beter onderlegd om mensen door een procedure te loodsen en hen op juridische valkuilen te wijzen. Het gaat hier immers om een complex gegeven.

EOO

Als geen akkoord mogelijk is, kunnen de echtgenoten zich tot de familierechtbank wenden om een echtscheiding te vragen wegens de ‘onherstelbare ontwrichting van het huwelijk’ (EOO). Er zijn twee opties:

– De partners voeren feiten aan die wijzen op een blijvende breuk zoals overspel, huiselijk geweld, pesterijen, grove beledigingen of een gebrek aan steun. Ze moeten die feiten bewijzen, wat moeilijk kan zijn.

– De partners vragen de echtscheiding aan omdat ze al een poos feitelijk gescheiden leven. In dat geval moeten ze geen feiten aantonen die wijzen op een onherstelbare ontwrichting. De feitelijke scheiding geldt als vermoeden dat de breuk niet te lijmen is.

Als de partners samen een verzoek tot echtscheiding indienen, zal de rechtbank de echtscheiding uitspreken zodra de echtgenoten meer dan zes maanden apart wonen. Soms wil een van de partners helemaal geen punt achter de relatie zetten. Dan is de andere partner verplicht de echtscheidingsprocedure alleen in te leiden. De familierechtbank zal de echtscheiding slechts toekennen als kan aangetoond worden dat de partners al minstens een jaar feitelijk gescheiden leven.

Vechtscheiding

scheiden onderlinge toestemmingEen EOO kan sneller tot een vechtscheiding leiden, zeker als de procedure door slechts een van de echtgenoten is ingeleid. Omdat volop op bemiddeling wordt ingezet, vragen de familierechtbanken de scheidende partijen eerst welke pogingen ze hebben ondernomen om er onderling uit te geraken. Als de huwelijkspartners nog niets hebben geprobeerd, stuurt de rechtbank hen eerst naar een erkend bemiddelaar of een andere rechter van dezelfde rechtbank die probeert een minnelijk akkoord uit te werken.

Als er niets uit de bus komt, zal de familierechtbank zelf belangrijke knopen doorhakken. De rechter legt dan een beslissing op. Dat betekent dus dat de partners de regie over hun breuk uit handen geven.

De familierechtbank beslist waar en wanneer de kinderen moeten verblijven en hoeveel onderhoudsgeld voor de kinderen en eventueel voor de ex-echtgenoot moet worden betaald. Daarnaast moeten de ex-partners naar de notaris om hun hebben en houden te verdelen.

Kostprijs

Hoeveel een procedure kost hangt van meerdere factoren af, onder meer van de vraag hoelang ze duurt. Reken voor een bemiddelaar op minimaal 100 euro per uur (vrij van btw). Ook de meeste advocaten hanteren een uurloontarief, dat varieert doorgaans van 100 tot 300 euro (+ 21 procent btw). Indien er ook een notaris aan te pas komt, lopen de kosten nog op.

De gerechtskosten worden meestal over de twee partijen verdeeld. Meer over de kosten leest u in Hoeveel kost een scheiding?

Bron: Netto – De Tijd