Wettelijk samenwonen

Samenwonen

Bescherming van samenwoners bij scheiding

Samenwonen kan u op twee manieren doen: feitelijk of wettelijk. Feitelijk samenwoners hebben enkel een gemeenschappelijk adres nodig. Ze hebben geen rechten of plichten ten opzichte van elkaar. Wettelijke samenwoners leggen een verklaring af voor de burgerlijke stand en staan zo vermeld in het Rijksregister. Zij hebben wel een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar, maar zijn minder goed beschermd dan gehuwden. Zowel feitelijke als wettelijke samenwoners hebben er baat bij om een samenlevingscontract af te sluiten. Een relatiebreuk of een overlijden  kan anders wel eens tot een drama leiden. In een vorig artikel Onzichtbare scheidingen (7/6/18) kwam dit al aan bod.

Een samenlevingscontract

Wettelijke samenwoners sluiten een samenlevingscontract af bij een notaris. Feitelijke samenwoners hoeven dat niet noodzakelijk bij een notaris te doen. In zo een samenlevingscontract bij de notaris kan u twee dingen regelen: de organisatie van het gezin  en het bezit van goederen. (bron: notaris.be):

Wie bezit wat?

De eigendom die elke partner reeds bezit voor de samenwoning kan vermeld worden; er kunnen bepaalde regels worden vastgelegd naar de toekomst toe.

De inkomsten en besparingen.

Welk bedrag wordt maandelijks op de gemeenschappelijke rekening gestort om bijvoorbeeld de kosten van het huishouden te betalen? Wat zijn de kosten van het huishouden? Wat wordt precies met de gemeenschappelijke rekening betaald?

Er kan worden afgesproken dat, indien één van beide partners geen inkomen heeft, die toch voldoende bijdraagt door het huishouden te doen.

Wederzijds akkoord.

Een samenwonend koppel kan afspreken dat zij allebei akkoord moeten gaan om bepaalde contracten te tekenen. Zo kunnen ze ook bij feitelijk samenwonen bepalen dat de gezinswoning die aan één van hen toekomt enkel verkocht mag worden als beide partners dat willen.

Maar… als Filip zijn huis verkoopt zonder het akkoord van Leen, is de koop toch geldig afgesloten. Leen kan alleen een schadevergoeding eisen.

Huur

Wie neemt het huurcontract van de gezinswoning over bij een eventuele scheiding (als de partners samen het huurcontract ondertekenden?)

Kinderen

Moet de ene partner ook mee betalen voor de kosten van de kinderen van de andere? Zijn de kinderen van allebei, wat gebeurt er dan na een breuk in de relatie?

Verbreking van de relatie.

Hoe zullen bij een scheiding de gemeenschappelijke bankrekeningen, het huisraad en het meubilair verdeeld worden? Wat bij overlijden?

Samenlevingscontract, nuttig bij scheiding

Het afsluiten van een samenlevingscontract is echt wel noodzakelijk om samenwoners bij scheiding de nodige bescherming te geven. In ‘Een samenlevingscontract, nuttiger dan u denkt’ kunt u hierover meer lezen.

wettelijk samenwonen