De buitengewone kosten bij co-ouderschap

De buitengewone/bijzondere kosten bij  co-ouderschap

In het artikel van vorige week Co-ouderschap is niet fiftyfifty kwamen de buitengewone of bijzondere kosten van de kinderen al ter sprake. Het inzetstuk bij datzelfde artikel in De Standaard kaartte kort aan wat er gebeurt wanneer een ex-partner niet reageert op een voorstel voor een bijzondere uitgave. U kunt het hieronder lezen.

Geen antwoord? Akkoord!

Heeft uw ex de vervelende gewoonte om niet te reageren als u een bijzondere uitgave voorstelt voor uw kinderen? Door een wetswijziging, vorig jaar, kan dat niet meer.

Yves Coemans: ‘Als de ene ouder toestemming vraagt voor bijvoorbeeld de aankoop van een laptop of een andere uitzonderlijke uitgave, dan is de andere verplicht om binnen de 21 dagen te antwoorden (binnen de 30 dagen als er een schoolvakantie in valt). Niet antwoorden wordt geïnterpreteerd als een akkoord. Zo kunnen ex-partners de boel niet meer blokkeren door vragen van de andere ouder te negeren. Keerzijde van deze regeling is wel dat onwillige ouders nu waarschijnlijk sneller “nee” zullen antwoorden. Gaat één van de ouders niet akkoord, dan gaat het dossier naar de familierechtbank en kan het nog langer aanslepen.’ (fdc)

Wetswijziging buitengewone kosten

Uiteraard behelsde de wetswijziging waarnaar hierboven werd verwezen nog veel meer. De wet van 21 december 2018 en het KB van 22 april 2019 brachten wijzigingen en verduidelijkingen met zich mee in verband met wat precies met buitengewone kosten wordt bedoeld. Men maakte de regeling ook heel wat transparanter. Meer hierover leest u in Onderhoudsbijdrage voor kinderen: de buitengewone kostenregeling wordt transparanter en Alimentatie bij echtscheiding hervormd

buitengewone kosten