Een echtscheiding… hoe begin je eraan (deel 3)

Vierde stap: wat regelen we in verband met onze kinderen

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan maakt dat de zaken wel wat ingewikkelder. Natuurlijk wilt u het voor de kinderen allemaal zo goed mogelijk regelen. Wat moet er gebeuren?

Ouderschapsovereenkomst

Een ouderschapsovereenkomst is wettelijk verplicht bij een scheiding van gehuwden met minderjarige kinderen. Zo een overeenkomst bevat de volgende regelingen:

Regeling van het ouderlijk gezag

Sinds 1995 is gezagsco-ouderschap de wettelijke standaardregeling. Dat betekent dat ouders alle belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten nemen in onderling overleg. Het gaat dan om schoolkeuze, medische beslissingen, raadplegen van een therapeut…

  • Verblijfsregeling

We spreken hier over verblijfsco-ouderschap. Dat betekent dat het verblijf van de kinderen bij beide ouders evenredig verdeeld is. Dat hoeft niet per se een 50/50 regeling te zijn. Ouders zijn vrij om een verblijfsregeling te kiezen die ze beiden goed vinden en die in het belang van het kind is.

Lees ook: 7 tips om van verblijfsco-ouderschap een succes te maken

  • Regeling van de onderhoudsbijdrage

Na de scheiding heeft u als ouders een bijdrageplicht. Dat betekent dat u verplicht bent om financieel voor uw kinderen te zorgen. Volgens de wet moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van opvoeding, opleiding en huisvesting.

Niet betalen voor uw kinderen kan dus niet. Ook het koppelen van het einde van de bijdrageplicht aan een bepaalde leeftijd is niet mogelijk. De onderhoudsbijdrage loopt immers door na de meerderjarigheid van het kind en zal afhangen van het opleidingsniveau of van het feit of het kind al dan niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

Hoeveel u moet betalen, daar is geen pasklaar antwoord op. Het bepalen van het juiste bedrag blijft dus steeds het onderwerp van een gezamenlijke overeenkomst tussen de scheidende ouders, of bij gebrek aan een akkoord, legt de rechtbank een bedrag per kind op. Ouders hebben er alle belang bij om zelf de nodige aandacht te geven aan het opstellen van een degelijk uitgewerkte kostenregeling. Als jurist-bemiddelaar help ik ex-partners om tot een billijke en zo eerlijk mogelijke overeenkomst te komen.

Welke factoren een rol spelen bij de berekening leest u in Hoeveel onderhoudsbijdrage moet ik betalen voor mijn kinderen?

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een vrijwillige regeling. Het is een aanvulling op de ouderschapsovereenkomst waarbij afspraken over de opvoeding van de kinderen door beide ouders worden vastgelegd. Het gaat dan over de omgang en communicatie van u als ouders met elkaar, waarbij het belang van de kinderen steeds vooropstaat. Dat zijn afspraken over oudercontacten, over contacten met de grootouders, regeling van hobby’s (wie brengt, wie haalt…) etc.

Een ouderschapsplan opstellen is in België niet verplicht maar het is een regeling die ik als jurist-bemiddelaar steeds opneem in de ouderschapsovereenkomst, in het belang van de kinderen.

Kindgerichte ouderschapsbemiddeling

Scheiden doet u van uw partner, niet van de vader of moeder van uw kinderen. Niet zozeer de scheiding op zich is een probleem voor kinderen, wel de manier waarop ze verloopt. Conflicten maken het kinderen moeilijk om met de breuk om te gaan, en dit des te meer als die discussies over hen blijken te gaan. Een goede bemiddelaar bemiddelt in functie van de kinderen en heeft als doel dat ouders als ouders onderhandelen en niet als ex-partners.

Zo zal de bemiddelaar erop wijzen dat uitleg geven over het waarom van de scheiding belangrijk is. Kinderen denken immers vaak dat zij iets verkeerd deden. De bemiddelaar kan tips geven hoe u dat als ouders het best aanpakt. Verder kan de bemiddelaar beklemtonen dat er ook voldoende ruimte mag/moet zijn voor de bekommernissen van het kind en voor het uiten van zijn gedachten en gevoelens. Actief luisteren is hier de boodschap. De bemiddelaar kan hiervoor de juiste ‘wegwijzers’ aanreiken. Daarnaast tracht de bemiddelaar ook een context te scheppen waarin ouders in staat zijn om de ouderschapsregeling zakelijk te regelen, m.a.w. ervoor zorgen dat ouders zelf kunnen en willen onderhandelen in het belang van hun kinderen.

Een ouderschapsregeling wijzigen

De ouderschapsregeling wijzigen? Soms is het nodig. Als bemiddelaar krijg ik die vraag vaak te horen. Niet alleen wanneer ouders scheiden maar ook later wanneer kinderen graag iets willen veranderen aan de verblijfsregeling, stelt zich dit probleem.

Een ouderschapsregeling die ‘meegroeit’ of wijzigt naargelang het belang van de kinderen, dat zou ideaal zijn. Ouders hoeven daarvoor niet eens ‘nog vrienden te zijn’, gewoon het belang van de kinderen centraal stellen in de onderhandelingen is al voldoende. Een bemiddelaar kan hierbij als neutrale derde een cruciale rol spelen.

Waarom een ouderschapsregeling wijzigen en hoe dat kan, leest u in Ouderschapsregeling wijzigenen De kinderen vinden de verblijfsregeling maar niks

Vijfde stap: hoe verdelen we onze roerende en onroerende goederen

Meer daarover in een volgend artikel.

kinderen echtscheiding

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.