Geen alimentatie betaald? Dan maar een enkelband…

Geen alimentatie betaald, geen pintje

Zo ver is het nog niet. Maar in het Verenigd Koninkrijk denkt men er wel degelijk over na om de hardnekkigste wanbetalers van alimentatie flink aan te pakken. Een goed idee? In De Morgen van 15 juli 2022 wijdt Michiel Martin een artikel aan dit verregaand voorstel: Geen alimentatie, geen pintje.

Steeds meer wanbetalers in VK

Het aandeel ouders in het VK dat daadwerkelijk alimentatie betaalt, nam het afgelopen jaar af. Eind maart stond er een bedrag van ruim een half miljard euro open. Uit recent onderzoek van de University of York blijkt nochtans dat voor zes op de tien eenoudergezinnen die onder de armoedegrens leven en geen alimentatie ontvangen, het verschuldigde alimentatiebedrag een wereld van verschil zou maken. Die steun is dus broodnodig.

Snijden in het sociale leven van hardnekkige wanbetalers

De Britse overheid wil dit probleem drastisch aanpakken. Ze denkt erover om in het sociale leven van de hardnekkigste wanbetalers te snijden door bijvoorbeeld via een elektronisch toestel (zoals een enkelband) hun de toegang tot een pub, een restaurant of vakantiebestemming te ontzeggen. Op die manier hoopt men ervoor te zorgen dat kinderen ‘de financiële steun krijgen die ze nodig hebben om de beste start in het leven te hebben’.

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Het voorstel van de Britse overheid gaat wel erg ver. Feit blijft natuurlijk wel dat het om een ernstige problematiek gaat. Hoe zit het in ons land? Ook bij ons stelt men vast dat de overheidsdienst DAVO de voorbije jaren steeds vaker moet optreden wanneer onderhoudsbijdragen niet betaald worden. Deze dienst doet twee dingen: de ouder krijgt een voorschot voor de niet-betaalde onderhoudsbijdrage voor de kinderen en de dienst vordert ook zelf het achterstallige bedrag bij de ouder die zijn onderhoudsplicht niet nakomt. Meer hierover in Onderhoudsplicht na de scheiding. Belangrijk om te weten is dat DAVO enkel tussenkomt op vraag. De dienst staat open voor iedereen en werkt steeds efficiënter. In 2021 werden bij 70% van de wanbetalers de achterstallige bijdragen gevorderd, in 2016 was dat nog maar bij 34%. Dat is dus al een hele vooruitgang.

Verregaand voorstel

Het voorstel van het VK kan hier op weinig begrip rekenen. Het is een verregaande beperking die de grondrechten schaadt, volgens professor Familierecht Swennen. Straffen zoals het intrekken van het rijbewijs (wat in het VK nu al kan) of van een reispaspoort zijn in ons land ook ooit overwogen maar nooit van toepassing geweest. In eerste instantie zweert men bij een transparante communicatie. Wanbetalingen kunnen het gevolg zijn van een onvermogen tot betalen, soms is het een pure wraakactie of is men het niet eens over de hoogte van het bedrag. Een transparante communicatie kan hierbij helpen. In mijn bemiddelingspraktijk kunnen de ex- partners de berekening van de bijdrage samen maken volgens een geijkte methode. Er worden ook duidelijke  afspraken gemaakt in het belang van de kinderen zodat discussie achteraf vermeden wordt.

Als dialoog tussen de partners geen soelaas biedt, zijn er afgezien van de inschakeling van DAVO ook nog enkele andere opties om in te grijpen. Bij hardnekkige wanbetalers kan men beslag laten leggen op het loon, het pensioen of de teruggave van de belastingen.

alimentatie