Echtscheiding: het aantal dossiers voor jeugdrechter neemt toe

Echtscheiding: het aantal dossiers voor jeugdrechter neemt toe

In het artikel van vorige week ‘Rechters hebben genoeg van vechtscheidingen’ verwees ik naar een uitspraak van kinderpsychiater Adriaensens: een  vechtscheiding is een (niet bewuste) vorm van kindermishandeling. Mechels jeugdrechter Nicole Caluwé, die meewerkte aan de Canvas-reeks ‘Als je eens wist’,  sloot zich in De Standaard (18/02/20) aan bij deze uitspraak van de kinderpsychiater. Hieronder leest u enkele van haar bevindingen over “echtscheiding en de jeugdrechter”.

Toename dossiers jeugdrechtbank

Rechter Caluwé ziet een toename van het aantal dossiers voor de jeugdrechtbank. Ze wijt dat onder meer aan de toename van het aantal samengestelde gezinnen. Het samenleven verloopt er niet altijd gemakkelijk. Er zijn ook minder familiebanden en netwerken om die gezinnen te steunen. Daarnaast zijn er, volgens Caluwé, ook de vele vechtscheidingen die de toename van de dossiers verklaren.

Echtscheiding jeugdrechter

Vechtscheiding

Volgens Caluwé kan men zich niet voorstellen hoe ver sommige ouders gaan in een scheiding. Men kan in die gevallen echt wel spreken over kindermishandeling. Het ergste, vindt ze, dat het heel moeilijk is om ouders dat te laten inzien. ‘Elk apart zouden ze wel goede ouders kunnen zijn. Het is de strijd die maakt dat het niet lukt.’

Uithuisplaatsing

Die strijd tussen ouders kan ver gaan: ‘Je houdt het niet voor mogelijk hoe sommige ouders over alles strijd kunnen voeren, en hoe verschillend de verhalen zijn die ze vertellen over dezelfde feiten.’ In extreme gevallen kan het zelfs leiden tot uithuisplaatsing van het kind. Maar rechter Caluwé wil het zo ver niet laten komen en opteert dan ook voor bemiddeling. Op die manier hoopt ze ouders te helpen om de situatie niet te laten escaleren. In het belang van de kinderen….

Lees ook:

Het verhaal achter uit de hand gelopen scheidingen