Onderhoudsbijdrage voor kinderen

Onderhoudsbijdrage voor kinderen is nattevingerwerk

‘Gescheiden ouders met kinderen hebben geen houvast over de hoogte van het onderhoudsbijdrage. Afhankelijk van rechter en regio zijn de verschillen heel groot.’ Dat berichtte De Standaard afgelopen donderdag 5/10/17.

Grote verschillen

Elke Claessens en Dimitri Mortelmans  van Universiteit Antwerpen bekeken de belastingaangiftes van bijna 2500 gescheiden koppels. Ze stelden vast dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen, zelfs bij gelijkaardige gezinnen en bij mensen met een gelijkaardig inkomen. Verder bleek ook dat die verschillen afhankelijk van rechter en regio groot zijn. Zo schommelen de betalingen voor twee kinderen in Vlaanderen tussen 38 en 600 €, in Wallonië tussen 33 en 500 €.

Uiteraard zorgt dat voor heel wat wrevel en onzekerheid bij scheidende paren.

Nattevingerwerk

onderhoudsbijdrageEen standaardmethode om onderhoudsbijdragen te bepalen, bestaat niet in België. Er zijn wel een aantal systemen/calculators om de hoogte van de onderhoudsbijdrage te bepalen. Welk systeem er gebruikt wordt hangt af van de keuze van de rechter. Afgezien van de wettelijk verplicht voorgeschreven parameters, zoals inkomsten van de ouders en kinderbijslag, kan de rechter dus vrij kiezen welk berekeningssysteem hij/zij gebruikt. Dat kan dus per regio verschillend zijn. Ook juristen en bemiddelaars maken een keuze en combineren vaak berekeningswijzen om tot een middenweg te komen.

Vage wettelijke richtlijnen

Daarnaast is er ook onduidelijkheid bij het definiëren van wat er precies onder de wettelijke bijdrage in ‘ huisvesting, levensonderhoud, ontwikkeling en ontplooiing van het kind’ bedoeld wordt. Wat zijn bijvoorbeeld precies de buitengewone kosten die buiten het normale budget voor het dagelijks onderhoud van het kind vallen? Is er ook rekening gehouden met het feit dat kosten voor ‘ontwikkeling en ontplooiing’ duurder worden met de leeftijd van het kind? Omdat de wettelijke richtlijnen te vaag zijn, blijven scheidende koppels in de praktijk vaak in de kou staan.

Winnaars en verliezers

Het betalen van een onderhoudsbijdrage aan een ex ligt sowieso al heel gevoelig want wat gaat die ex daarmee doen. Gaat hij/zij het wel degelijk besteden aan huisvesting, opvoeding en ontplooiing van het kind of eerder aan een luxe vakantiereisje voor zichzelf… In de hele emotionele rollercoaster waarmee een scheiding vaak gepaard gaat, vergeten mensen wel eens dat het wel degelijk om een bijdrage aan de opvoeding van hun kind gaat. Als er daarnaast dan ook nog onduidelijkheid en onzekerheid is over de manier waarop de bijdrage wordt berekend, dan is wrevel en frustratie bij scheidende koppels troef. Ze vergelijken met andere koppels in eenzelfde situatie en voelen zich ‘gepakt’. Het huidige nattevingerwerk wekt de indruk dat er bij de berekening ‘winnaars en verliezers’ zijn.

Hoe kan het beter

Voor de onderzoekers van de UAntwerpen hoeft er niet noodzakelijk een uniform systeem te komen. Zij stellen wel voor om boven-en ondergrenzen vast te leggen zodat de verschillen minder groot zullen zijn.

Als familiaal bemiddelaar denk ik dat dit niet ver genoeg gaat. In mijn praktijk probeer ik om samen met de ouders een zo billijk mogelijke onkostenregeling uit te werken (lees ook: Onderhoudsgeld berekenen). Dat is geen sinecure. Ik tracht scheidende koppels hierin  zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren.  Zo loont het onder meer  de moeite om zich goed te informeren over alle mogelijke soorten kosten. Immers alles wat niet wordt opgenomen onder de rubriek bijzondere kosten in een echtscheidingsvonnis, wordt aanzien als zijnde gedekt door de gewone onderhoudsbijdrage. Ook het toepassen van scharnierleeftijden vind ik belangrijk, om zo stijgende kosten bij ouder wordende kinderen al te voorzien en op te vangen (lees ook: Onderhoudsgeld bij echtscheiding).

Duidelijke richtlijnen in de wetteksten én een objectieve berekening van onderhoudsbijdragen (standaardmethode) bij wet bepalen, dat zijn de speerpunten die garant staan voor meer rechtszekerheid voor gescheiden ouders en een eerlijker verdeling van de kosten voor de kinderen. Daar moet dus zeker werk van gemaakt worden.

De Gezinsbond is intussen bezig met het grondig vernieuwen van zijn calculator. De aanpassingen zijn vergaand: bedrijfswagen, belastingvoordelen, vakantiegeld, dertiende maand, voordelen van alle aard… het wordt allemaal verrekend bij het bepalen van de onderhoudsbijdrage. De berekening zal er niet eenvoudiger op worden, maar scheidende paren zullen het wellicht wel als rechtvaardiger en objectiever ervaren.

Bron: ‘Onderhoudsbijdrage voor kinderen is nattevingerwerk’ De Standaard 05/10/17 & ‘Gescheiden tot in het detail’ De Standaard 06/10/17

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be