Belastingsvoordeel als alleenstaande ouder

Belastingsvoordeel voor alleenstaande ouders

Vlamingen, Walen en Brusselaars krijgen dit jaar elk een ander aangifteformulier, waardoor het aantal codes fors slinkt. Dat maakt het invullen van de belastingbrief iets eenvoudiger. Voor alleenstaande ouders met een laag inkomen is er nog meer goed nieuws. Ze krijgen een extra belastingvrije som en een hoger belastingsvoordeel voor kinderopvang.

Geen formeel onderscheid meer tussen alleenstaanden

Wie ongehuwd of gescheiden is, is voor de fiscus een alleenstaande. Tot vorig jaar moest die naargelang de situatie kiezen uit vijf codes in vak II. Die zijn nu gebundeld in één code voor alle alleenstaanden.

Dubbel belastingsvoordeel voor alleenstaande ouders met een laag inkomen

belastingsvoordeelVanaf dit jaar krijgen alleenstaande ouders met een beperkt beroepsinkomen een dubbel belastingsvoordeel. Een groter deel van hun inkomen is belastingvrij. ‘Ze krijgen een extra belastingvrijstelling van 1.000 euro op hun inkomen. Dat levert een jaarlijks voordeel van 250 à 450 euro op’, zegt Jef Wellens, fiscaal jurist van Wolters Kluwer.

Daarnaast krijgen ze een groter deel van de opvangkosten voor hun kinderen terugbetaald. Iedereen krijgt voor opvangkosten tot 11,20 euro per dag een belastingvermindering van 45 procent, voor alleenstaande ouders wordt dat tot 75 procent verhoogd.

Een alleenstaande ouder heeft op 1 januari 2018 minstens een kind ten laste – al dan niet in co-ouderschap – en woont niet feitelijk samen met een partner, vriend of vriendin. Het is geen probleem om met kinderen, (groot)ouders, broers, zussen of pleegouders samen te wonen. In de nieuwe rubriek 5 van vak II moet de alleenstaande ouder bevestigen dat hij niet feitelijk samenwoont met andere mensen dan de ’toegelaten personen’ en dat hij dus recht heeft op de bijkomende belastingvoordelen. Omdat die code nieuw is, lopen belastingplichtigen het risico om eroverheen te lezen. Die nieuwe code wordt het best niet over het hoofd gezien, indien u van het belastingsvoordeel wilt genieten.

De extra stimulans is er alleen voor alleenstaande ouders met een laag beroepsinkomen tussen 3.200 euro en 18.000 euro (na aftrek van beroepskosten). Werkloosheidsuitkeringen tellen niet mee, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen wel. Vanaf een belastbaar inkomen van 15.000 euro worden de voordelen systematisch afgebouwd. Vanaf een inkomen van 19.000 euro of meer is er geen extra belastingvoordeel meer.

Bron: De Tijd Netto 07/04/18

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be