Alimentatie voor je ex-partner

Partner alimentatie bij echtscheiding

Wie heeft recht op een onderhoudsuitkering? Hoeveel bedraagt de alimentatie tussen ex-partners bij echtscheiding nu eigenlijk? Hoe lang moet het betaald worden? Kan het bedrag wijzigen na verloop van tijd?

Krijgen samenwonenden alimentatie?

Er bestaat geen wettelijke alimentatieplicht voor feitelijke of wettelijke samenwoners. Uiteraard kunnen hierover afspraken gemaakt zijn in een samenlevingscontract. Zo een regeling is dan wel beperkt in tijd.

Hoe zit dat bij gehuwden?

De alimentatieregeling na een scheiding  is afhankelijk van het type scheiding waarvoor men opteert. Gaat men voor een EOT (echtscheiding door onderlinge toestemming) dan regelen de partners onderling de overeenkomst. Wordt het een EOO (echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting) dan bepaalt de rechtbank hoe de alimentatie geregeld wordt. (Meer info over EOT en EOO vindt u hier: Handleiding om uit het huwelijksbootje te stappen)

EOT

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming beslissen de ex-echtgenoten zelf of er een onderhoudsuitkering verschuldigd is. Ze leggen dan onderling zelf het bedrag (per maand of jaarlijks of…) en de looptijd vast. Ook een mogelijke indexatie kan in de regeling opgenomen worden.

Een bemiddelaar kan de partijen helpen om het juiste evenwicht te vinden. Hij/zij kan ook de mogelijke berekeningen en overwegingen die een rechtbank zou kunnen maken, concretiseren in voorbeeldberekeningen.

De partners kunnen ook samen de looptijd afspreken. Er kunnen voorwaarden aan deze uitkering worden verbonden, zoals: de uitkering is niet meer verschuldigd wanneer degene die de uitkering ontvangt een nieuw huwelijk aangaat, of bijvoorbeeld wanneer degene die de uitkering ontvangt op pensioen gaat, etc.

Verder kunnen ze overeenkomen in welke gevallen de uitkering kan worden aangepast (verminderd of verhoogd). Veelal wordt daarbij afgesproken dat er buiten de gevallen die werden vastgelegd, geen wijziging in het bedrag kan worden aangebracht.

Vaak wordt de onderhoudsuitkering gekoppeld aan een doel. Bijvoorbeeld: het overbruggen van een bepaalde periode, totdat de ontvangende partner opnieuw (vol- of deeltijds) werk vindt. Ook morele doelen kunnen, zoals: de uitkering stopt wanneer de ontvangende partner een nieuwe relatie aangaat.

Moraal van het verhaal binnen een E.O.T. blijft dat partijen volledig vrij zijn in het bepalen van het al dan niet betalen van een onderhoudsuitkering, ze bepalen ook zelf het bedrag en de looptijd ervan.

Sinds 9 juni 2018 moeten ex-partners die elkaar geen alimentatie willen toekennen dit expliciet vermelden in hun EOT-overeenkomst om latere interpretatieproblemen te voorkomen.

EOO

Raken de partners het niet eens, dan kunnen ze opteren voor een scheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. In dat geval beslist de rechtbank onder meer ook of en hoe de alimentatie geregeld wordt.

Als de economisch zwakke ex-partner kan aantonen dat hij behoeftig is, kan de rechter de andere partner dwingen tot het betalen van een onderhoudsuitkering. De rechter bepaalt het bedrag.

Behalve in buitengewone omstandigheden mag de duur van de uitkering niet langer zijn dan de duur van het huwelijk. Een ex-echtgenoot die bijvoorbeeld een zware fout heeft begaan of partnergeweld heeft gebruikt die de voortzetting van het samenleven onmogelijk maken, krijgt geen onderhoudsgeld.

De uitkering komt tot een einde bij een nieuw huwelijk of wettelijke samenwoning van degene die de uitkering ontvangt. Ook bij een gewone samenwoning kan de uitkering worden beëindigd door de rechtbank.

Heeft u nog vragen over partneralimentatie? Mogelijke antwoorden vindt u hier: Onderhoudsuitkering tussen ex-partners bij echtscheiding: 7 vragen over partneralimentatie

alimentatie - onderhoudsbijdrage - ex partner

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.