Lat relatie na scheiding zit in de lift

‘Latten’ zit in de lift bij scheiding

Ongeveer één op twintig Vlamingen boven de dertig zit in een latrelatie (living apart together). Vaak gaat het om gescheiden partners die een oplossing zoeken om hun nieuwe relatie te verzoenen met het ouderschap.

Gewoon praktisch

Wat bezielt mensen om te kiezen voor een latrelatie? Gescheiden ouders kiezen doorgaans voor een latrelatie wegens pragmatische redenen. Ze willen hun kinderen de complexiteit van een nieuw samengesteld gezin besparen: een verhuizing, een andere school, weg uit de vertrouwde vriendengroep/jeugdbeweging/sportclub, het samenwonen met een stiefouder, stiefzussen en stiefbroers. Zodra de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als de kinderen uit huis gaan, kiezen deze ‘latters’ soms alsnog voor het samenwonen.

Of uit principe

Daarnaast zijner ook ‘latters’ die bewust en principieel kiezen voor deze relatievorm. Het gaat vaak om gescheiden partners die er de voorkeur aan geven om niet samen te wonen. Ze zijn gehecht aan hun vrijheid en onafhankelijkheid, zeker als die in een vorige relatie gefnuikt werden.

relatie - na - scheidingProf. Dimitri Mortelmans (UA) nam het fenomeen latrelaties onder de loep en stelde vast dat de keuze voor deze relatievorm stijgt met de leeftijd. Wie al wat ouder is, staat wel nog open voor een nieuwe relatie maar verhuist liever niet uit het afbetaalde huis waar kinderen en kleinkinderen nog geregeld over de vloer komen. Ze willen dat huis ook graag aanhouden als erfenis voor hun kinderen later.

Vaak hebben ze na hun scheiding een moeilijke tijd doorgemaakt en willen ze nu ook voldoende tijd blijven hebben voor henzelf, vrienden en hobby’s. Ze willen hun vrijheid en zelfstandigheid  niet meer opgeven. Dat geldt overigens ook voor wat hun financiën betreft. Uit het onderzoek van prof. Mortelmans bleek dat het vooral vrouwen zijn die een latrelatie verkiezen. Hun belangrijkste motivatie voor die keuze is het behoud van hun financiële onafhankelijkheid:  ze willen op gelijke voet staan, nooit meer hun hand moeten ophouden voor hun partner, zoals ze dat misschien in hun huwelijk hebben moeten doen.

Sociaal aanvaard

De latrelatie zit in de lift. Het aantal is de laatste decennia fors gestegen. Een reden hiervoor is zeker het feit dat er tegenwoordig meer wordt gescheiden. Daarnaast speelt de vergrote kans op een nieuwe partner een rol. Vroeger hadden vrouwen minder kans op een nieuwe relatie omdat ze meestal het hoederecht voor de kinderen kregen toegewezen. Nu co-ouderschap de norm is , hebben vrouwen meer ruimte om een nieuwe partner tegen te komen, aldus Mortelmans. Ook op latere leeftijd zie je meer echtscheidingen dan vroeger. Oudere mensen staan nog open voor een nieuwe relatie maar niet meer voor verhuizen en samenwonen.

Intussen is een latrelatie vandaag ook algemeen aanvaard. Mensen kijken er niet meer van op en begrijpen waarom mensen wel een relatie willen, maar liever niet permanent willen samenwonen.

Het beste van twee werelden

Een partner hebben én de vrijheid van een ‘alleenwoner’, het lijkt het beste van twee werelden. Maar zo eenvoudig is het niet. ‘Een latrelatie vraagt absoluut een investering’, volgens relatietherapeute Rika Ponnet. In een latrelatie moet je immers bewust organiseren en afspreken. ‘Zonder goede afspraken en een duidelijk engagement van twee kanten wordt de verbinding te weinig gevoed en ondermijn je de relatie vroeg of laat”. Daarnaast is er ook de mentale belasting van het voortdurend switchen tussen twee huizen, twee werelden…

Bron: ‘ Bij jou of bij mij?’ in Knack Weekend (30/08/17)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be