School en scheiding (vervolg)

De school is geen bemiddelaar

Scheidingen verlopen meestal niet vlekkeloos. Vaak kunnen emoties in de periode voor en vlak na de scheiding hoog oplaaien. Soms worden kinderen daarin betrokken…en ook de school en hun leerkracht.

De school blijft onpartijdig

Het is belangrijk dat de school strikt onpartijdig blijft en geen partij kiest bij een conflict. Ook al lijkt het soms alsof een kind zelf partij kiest voor één van de ouders. De school/leerkracht mag en moet enerzijds begrip tonen voor de moeilijke situatie waarin de ouders zitten. Anderzijds dient zij ook te wijzen op de belangen van de kinderen. Uiteindelijk is een focus op het welzijn en welbevinden van het kind cruciaal.

Het is voor een leerkracht niet altijd vanzelfsprekend om onpartijdig te zijn. Zo gebeurt het wel eens dat een ouder bezoek- of omgangsrecht heeft, maar toch de kinderen niet te zien krijgt omdat de andere ouder tegenwerkt. Ouders proberen dan om via de school hun kind toch te zien, wat voor moeilijkheden kan zorgen. De school/leerkracht moet zeker begrip opbrengen voor deze ouders. Ze kan daarom best doorverwijzen naar een scheidings- en ouderschapsbemiddelaar die kan helpen zoeken naar een oplossing.

De school  is discreet

In het vorige artikel: “De schoolomgeving: een veilige haven” gaf ik al aan dat de school haar rol als steunpunt alleen maar kan opnemen als ze op de hoogte is van de (nakende) scheiding. Natuurlijk is het evident dat de school uiterst discreet omspringt met deze informatie. Ouders én kinderen moeten leerkrachten kunnen vertrouwen.

Ook bij het begin van een nieuw schooljaar of bij een nieuwe inschrijving is voldoende informatie belangrijk. De leerkracht kan zo rekening houden met de soms complexe gezinssituatie. Informatie over de gezinssamenstelling van beide ouders, de regeling van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, wie uitgenodigd wil worden op oudercontacten, wie verwittigd moet worden bij onverwachte omstandigheden etc. geeft duidelijkheid.

schoolInformatie voorkomt vervelende en pijnlijke situaties zowel thuis als op school. Dat kan gaan van ‘schijnbare’ details zoals knutselwerkjes voor alle grootouders, uitnodigingen voor schoolfeesten of nieuwjaarsbrieven die beide ouders dienen te bereiken. Zo kan bovendien ook rekening houden worden met mogelijke problemen die een nieuwe gezinssituatie kunnen meebrengen, zoals financiële problemen bij eenoudergezinnen, rapporten die met vertraging terug op school belanden…

De schoolomgeving gaat uiteraard discreet om met deze informatie. De directie kan de relevante informatie discreet doorgeven aan de leerkrachten. Vooral in de basisschool is het belangrijk dat de leerkrachten weten bij wie, waar en wanneer de kinderen verblijven en wie de kinderen komt ophalen.

De school heeft informatieplicht

De meeste gescheiden ouders willen informatie krijgen over hun kind. Elke ouder, tenzij hij ontzet is uit het ouderlijk gezag, heeft recht op informatie. De leerkracht moet dus beide ouders informeren over studieresultaten, oudercontacten, CLB-begeleiding, eventuele problemen of klachten etc.

In realiteit blijkt dit niet altijd te gebeuren. Door één van de ouders geen info te geven, geeft de onderwijsinstelling nochtans haar onpartijdige, neutrale positie op. Ouders reageren dan terecht verontwaardigd omdat zij van niets wisten en hun kind bijgevolg ook niet hebben kunnen steunen. Meer nog, een scheiding die al problematisch verliep kan zo (nog) sneller op een vechtscheiding uitdraaien. Dit alles is uiteraard niet in het belang van het kind, iets wat de school toch altijd moet vooropstellen.

Een leerkracht mag niet automatisch veronderstellen dat de informatie beide ouders zal bereiken. Ze spreekt best met beide ouders af of de info via de ene ouder bij de andere kan terechtkomen. Indien dat niet kan, zal de leerkracht effectief alles dubbel moeten communiceren, hetgeen via e-mail niet echt een probleem kan zijn.

Maar…de school is geen bemiddelaar

De school is dus onpartijdig en discreet, ze probeert een steunpunt te zijn voor de kinderen en ze  geeft informatie aan beide ouders, maar ze is in geen geval een bemiddelaar. Die rol is weggelegd voor een professionele scheidings-of ouderschapsbemiddelaar.

 

Lees ook:

Leen Leemans ‘Gescheiden ouder: “Ik wil ook weten wat er in de klas gebeurt” in Klasse 03/03/2016


cropped-index.pngwww.samenbemiddelen.be