Een vechtscheiding voorkomen

Van echtscheiding naar vechtscheiding: een kleine stap…

Vaak ontstaan vechtscheidingen doordat degene die wil scheiden er niet in slaagt om die boodschap helder, duidelijk en respectvol over te brengen. De ander heeft de breuk niet zien aankomen en reageert gekwetst en boos, waardoor alles escaleert. Helemaal moeilijk wordt het wanneer degene die wil scheiden een geheime relatie opbiecht.

Zo een gebrek aan eerlijkheid en respect resulteert al gauw in een vechtscheiding. Waarom zou je immers meewerken aan iets waar je niet om gevraagd hebt of waar je zelf niet ‘schuldig’ aan geweest bent?

…met grote gevolgen

In een vorige item, namelijk  ‘Scheiding verwerken’ haalde ik al aan dat de manier waarop koppels uit elkaar gaan van groot belang is voor het verwerken van een scheiding. Dit geldt voor beide partners maar zeer zeker nog meer voor eventuele kinderen. Daarom is het zo belangrijk om niet in een vechtscheiding  terecht te komen. Bij een vechtscheiding worden partners en kinderen immers onnodig gekwetst. Dat is in ieder geval niet bevorderlijk voor de verwerking van de scheiding en het kan vooral traumatische gevolgen hebben voor de kinderen. Het inschakelen van een bemiddelaar kan in dat geval veel leed voorkomen.


Met elkaar praten

VechtscheidingBoosheid, wanhoop, angst, woede, wraak,pijn….kunnen zo gemakkelijk resulteren in een vechtscheiding. De ervaring leert dat het essentieel is dat de reden van de scheiding goed begrepen wordt. Zie ook ‘Scheiden en loslaten’. Open kaart spelen over het waarom is belangrijk. Dat geldt zowel voor de partners als voor de kinderen. Met goede gesprekken over de scheiding en het verdriet dat dit veroorzaakt, kun je een vechtscheiding voorkomen. Als het de partners niet goed lukt om tot zo een open en eerlijk gesprek te komen, kan een bemiddelaar helpen om de gesprekken in goede banen te leiden.

Goede afspraken maken

Onredelijke financiële claims of onrealistische eisen omtrent de regeling voor de kinderen leiden ook vaak tot een vechtscheiding. Een scheidingsbemiddelaar helpt ex-partners om te communiceren, om compromissen te zoeken en om te leren met elkaar om te gaan, als ex-partners en als ouders. Het belang van de kinderen zal hierbij altijd centraal staan.