Een echtscheiding… hoe begin je eraan (deel 2)

Hoe het nieuws over je echtscheiding vertellen aan je omgeving?

Als u gaat scheiden, komt er enorm veel op u af. Hoe moet dat allemaal geregeld worden? Er zijn zakelijke en emotionele beslissingen die elkaar beïnvloeden en het moeilijk maken om tot goede afspraken/regelingen te komen. Hoe begint u eraan? Hoe houdt u het overzicht? Welk stappenplan moet er gevolgd worden?

In een vorig artikel kwamen de eerste twee stappen aan bod. Namelijk, “de scheidingsmelding” en “hoe gaan we scheiden”. Lees ze opnieuw in het vorige artikel: Een echtscheiding…hoe begint u eraan?

Derde stap: hoe vertellen we het aan de kinderen, familie en vrienden

Na de twee vorige stappen, komt het moment dat u uw voornemen/beslissing over de echtscheiding moet vertellen aan de kinderen, familie en vrienden. Uiteraard is het belangrijk om dit eerst aan uw kinderen te vertellen. Het kan immers nooit de bedoeling zijn dat uw kinderen zo een ingrijpende beslissing van iemand anders horen dan van hun ouders…

Hoe vertellen we onze kinderen over de echtscheiding

Dat is uiteraard een grote uitdaging. Wat is het juiste moment? Hoe brengen we het onderwerp aan? Hoe moeten we het uitleggen? Welke reden moeten we geven? Wat en hoeveel kunnen we hen precies vertellen? Moeten we onze boodschap aanpassen aan hun leeftijd? Hoe doen we dat precies? Kunnen we onze eigen gevoelens (agressie, boosheid, verdriet…) op dit moment voldoende doseren of uitschakelen om al onze aandacht op de kinderen te richten?

Zo veel vragen en zo veel mogelijke antwoorden…uiteraard moet iedereen daarin een eigen weg zoeken, want elke situatie is anders. Maar een aantal vuistregels wil ik alleszins meegeven.

Kies het juiste moment

Als u besloten heeft om te scheiden, wacht dan niet te lang met de mededeling. Kinderen voelen vaak al heel goed aan dat er iets scheelt en maken zich daar dan zorgen over zonder precies te weten wat er aan de hand is.

Kies een moment waarop er alle tijd is. Zorg dat u niet gestoord wordt door telefoon, tablet of… Plan het gesprek in een weekend, een vakantie… zodat kinderen alle tijd en ruimte hebben om op hun eigen manier te reageren op het nieuws: verdrietig of boos zijn, zich terugtrekken of net heel veel vragen stellen. Het is de bedoeling dat de kinderen bij u – als ouders – terecht kunnen met hun gevoelens en vragen.

Deel het zo sereen mogelijk mee

Omdat het voor de verwerking van de scheiding belangrijk is dat het scheidingsproces zo sereen mogelijk verloopt, is het uiteraard de bedoeling dat het meedelen van de scheidingsboodschap kalm en rustig verloopt.

Vertellen over het waarom van de echtscheiding is belangrijk. Kinderen denken immers vaak dat zij iets verkeerd deden. Hierbij moet er voldoende tijd en ruimte zijn voor hun vragen, bekommernissen, gedachten en gevoelens. Actief luisteren naar de kinderen is de boodschap.

Het is goed om aan uw kinderen aan te geven dat u het jammer vindt dat er niet langer sprake is van een gezin zoals dat voorheen het geval was. Probeer uw verdriet wel te doseren in nabijheid van de kinderen. Laat uw emoties niet de overhand krijgen.

Let op hoe u zich uitlaat over de andere ouder. Wijs geen schuldige aan, praat respectvol over elkaar en blijf samen ouders van uw kinderen.

Voer geen discussies over de kinderen of een nieuwe partner in het bijzijn van de kinderen. Ze denken vaak dat zij verantwoordelijk zijn voor het conflict of de breuk en voelen zich schuldig. Conflicten maken het kinderen moeilijk om met de breuk om te gaan

Kinderen willen vooral antwoorden op hun vragen en hun gevoelens kunnen/mogen uiten. Daar moet dus de nodige tijd en ruimte voor zijn.

Hoe vertellen we het onze familie en vrienden

Als uw partner en de kinderen op de hoogte zijn, moet u het nieuws ook nog aan familie en vrienden vertellen. Hoe zullen ze reageren? Zullen ze partij kiezen? Gaan ze zich bemoeien? Sneuvelen familie-en/of vriendschapsbanden?

Kinderen in scheiding hebben een netwerk nodig. Bij een scheiding valt hun wereld in twee helften uit elkaar. Hun veilige en vertrouwde omgeving staat op zijn kop. Twee basisbehoeften, veiligheid en vertrouwen, staan tijdelijk onder druk. Zowel een ‘vlotte’ als een ‘vechtscheiding’ heeft effect op kinderen. De steun van een informeel netwerk, zoals familie en vrienden, is van groot belang. Het is fijn dat kinderen na het slechte nieuws kunnen terugvallen op hun vertrouwde omgeving: oma’s en opa’s, ooms en tantes, vrienden, buren. Meer hierover in Kinderen in een scheiding hebben een netwerk nodig en Ook oom of buurvrouw kan kinderen door een scheiding helpen.

Het is dus belangrijk wanneer u familie en vrienden gaat vertellen over uw nakende echtscheiding om ook dit zo sereen mogelijk te doen. Vertel hen over de aanstaande scheiding zodra u beiden achter die beslissing staan of in elk geval geaccepteerd hebben dat u uit elkaar zult gaan. Benadruk hierbij dat er geen partij hoeft te worden gekozen. U wilt er als ex-partners, maar vooral ook als ouders, samen uit komen en een vechtscheiding voorkomen.

Vierde stap: wat regelen we in verband met onze kinderen

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Natuurlijk wilt u het dan voor de kinderen allemaal zo goed mogelijk regelen.

Meer hierover en over de volgende stappen, leest u in een volgend artikel.

echtscheiding vertellen aan kinderen