De school als buffer bij echtscheiding

De school als buffer

In een vorig artikel beklemtoonde ik het belang van ’beschermjassen’ voor kinderen in een scheidingssituatie. Naast hun familie kan ook de school  zo’n veilige haven zijn.

Aandacht en begrip

Naast ‘thuis’ is ‘school’ de plek waar de leef- en belevingswereld van kinderen zich afspeelt.Tijdens de scheiding kunnen extra aandacht en begrip op school een wereld van verschil maken. Luisteren naar kinderen en hen serieus nemen, is belangrijk. Een leraar moet met kinderen durven spreken over wat er gebeurt en hen geruststellen dat het heel normaal is dat ze in de war zijn. Kinderen krijgen zo het gevoel dat hun gevoelens ertoe doen. Het is belangrijk om de boodschap te geven dat andere kinderen dit ook doormaken en dat de verwarring tijdelijk is. Op die manier kan de leraar een echte steunfiguur worden. Dat moet vooral discreet gebeuren zodat het kind zich geen uitzondering voelt. Het betekent uiteraard niet dat een kind in een slachtofferpositie gezet wordt of dat ongepast gedrag getolereerd wordt. Het gaat erom dat het kind zich begrepen voelt en tot rust komt.

Leraar blijft leraar

school - echtscheidingDe school blijft een plek om te leren en te spelen. De leraar blijft gewoon leraar en de zaken op school gaan gewoon verder zoals voorheen. In een periode dat alles voor het kind verwarrend en onzeker is, is dit een geruststelling. Kinderen die niet van school moeten veranderen hebben geluk. Ze blijven in hun vertrouwde schoolomgeving. De leraar treedt als buffer/beschermjas op bij kinderen in een scheidingssituatie, precies zoals hij/zij dat ook doet bij kinderen met andere zorgen en vragen.

Het is belangrijk om met een open geest en onbevooroordeeld te luisteren en te spreken. De leraar is in elk geval onpartijdig naar beide ouders toe en trekt in elk geval altijd de kaart van het kind. Daarnaast spreekt de leraar zich tegenover het kind alleen uit over het gedrag van een ouder (“waarom zou je vader dat doen, denk je?”) en nooit over een ouder als persoon. Het gaat erom kinderen te helpen om een perspectiefwissel te maken: kinderen bekijken een situatie eerst vanuit hun eigen perspectief en leren met behulp van de volwassene om zich te verplaatsen in het perspectief van een ander. Het is hierbij nooit de bedoeling om kinderen deloyaal te maken ten aanzien van hun ouders. Deze benadering is voor leerkrachten niet altijd makkelijk, ze kunnen zich ook verontwaardigd voelen over de situatie waarin het kind verzeild is geraakt, maar mogen dat niet laten blijken. Een focus op het welzijn en welbevinden van het kind is noodzakelijk.

Verwantschap

Naast de leerkracht spelen ook vooral de vrienden op school een steunende rol. Daarom dat het zo belangrijk is dat kinderen in een scheidingssituatie in hun vertrouwde (school)omgeving kunnen blijven.

In een klas zijn er meestal wel meerdere kinderen die een echtscheiding meemaakten of meemaken. De leraar kan hen aanmoedigen om met elkaar te praten. Dat schept verwantschap en kinderen kunnen veel van elkaar leren. Zo kunnen kinderen bij wie het al enkele jaren geleden gebeurde misschien de  kinderen die midden in het scheidingsproces zitten, geruststellen. Praten met iemand die in dezelfde positie zit of zat, biedt (h)erkenning en is dus waardevol.

Praktisch

Kinderen met gescheiden ouders hebben weleens problemen met praktische zaken. Zo gebeurt het wisselmoment vaak op school. Kinderen staan ’s morgens en ’s avonds gepakt en gezakt (koffer, sporttas, schooltas…) in de rij. Sommige scholen bedachten hiervoor een oplossing en voorzien een ruimte waar kinderen hun bagage kwijt kunnen in afwachting van het ophaalmoment. Daarnaast vergeten kinderen met ‘twee huizen’ al eens gemakkelijk schoolgerei (zwemspullen, turnkleding, boeken) in één van beide huizen. De school kan hiervoor een aanpassingsperiode tolereren. Ze kan bovendien ook extra tijd voorzien voor bepaalde documenten die door ouders ondertekend moeten worden, zoals rapporten of toestemming voor een schooluitstap.

Informeren

De school kan haar rol als steunpunt uiteraard alleen maar opnemen als ze op de hoogte is van de (naderende) scheiding. Het is belangrijk dat ouders dit doen. Vaak heeft een leraar namelijk al in de gaten dat er iets mis is met een kind. Door uit te leggen dat het kind het thuis lastig heeft, voorkom je mogelijke narigheid op school. De meeste leerkrachten realiseren zich tegenwoordig maar al te goed wat een kind in zo’n periode te verwerken krijgt en zullen er werk van maken om het kind op school goed op te vangen.

Meer over de houding van de school bij scheiding, leest u in ‘Scholen zijn geen bemiddelaars’

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be