Scheiding hoeft geen drama te zijn voor de kinderen

Hoe een scheiding geen drama wordt voor je kind

Bij Debecker op Radio 1 (18 /02/19) werd aandacht besteed aan deze problematiek. Hieronder een verkorte weergave:

Bij samenwonende koppels die uit elkaar gaan, is in 1 op de 5 gevallen een kind betrokken. Heel wat Belgische kinderen krijgen dus te maken met ouders die uit elkaar gaan. Maar hoe kan je vermijden dat een scheiding een negatieve impact heeft op de kinderen?scheiden kinderen

Lut Celie is psychotherapeute bij De Bleekweide en geeft Bij Debecker enkele tips om de schade van een scheiding op je kind te beperken:

  1. Luister naar je kind 

Heel wat kinderen en jongeren kroppen gevoelens op en dit weerspiegelt zich vaak in moeilijk gedrag, agressie en/of verbittering,… “Belangrijk hierbij is dat je als ouder blijft luisteren naar je kind en dat je let op signalen die ze geven. Ze klagen dan bijvoorbeeld over buikpijn of hoofdpijn, of hun schoolresultaten gaan naar beneden, …”, vertelt Lut.

  1. Zorg dat je kind zich welkom voelt in het nieuwe samengestelde gezin

“Elk kind moet telkens op zoek gaan naar zijn/haar nieuwe plekje binnen het samengestelde gezin. Ouders gaan vaak vanuit een schuldgevoel spreken over een nieuwe en positieve start, terwijl het kind dat dikwijls anders ervaart en vaak nog moet wennen aan de nieuwe situatie”, zegt Lut. Kinderen de ruimte geven om hun verhaal kwijt te geraken, is dus de boodschap.

  1. Betrek je kind bij de beslissingen die je neemt

Let wel: een kind mag niet alles bepalen, maar het moet wel kunnen zeggen wat het wil en waarmee het het moeilijk heeft.

  1. Doe iets met de emoties van je kind

“Ouders zouden aan de slag kunnen gaan met emoties als boosheid, verdriet, schuld en gemis. Je zou een gemisdoosje kunnen maken voor papa of mama, of een tranenboekje, …”, geeft Lut als tip. Dit is dan een boekje, waarin je kind iets kan schrijven over het gemis naar zijn/haar papa of mama.

  1. Probeer geen lelijke dingen te zeggen over de ander

“Mijn ouders beseften soms zelf niet dat ze het deden, maar het is niet gemakkelijk om je ouders over elkaar te horen praten. Soms voel ik mij ook niet als hun kind, maar eerder als iemand die daartussen staat en ze beseffen dat niet.”, vertelt Tara over de vechtscheiding van haar ouders.

  1. Geef je kind de tijd om alles te verwerken

Kinderen kunnen meestal pas de nieuwe partner van hun ouder aan, wanneer ze de ruimte hebben gekregen om alles te verwerken. “Het is belangrijk dat je kind de tijd krijgt om te beseffen en verwerken dat de ouders uit elkaar zijn.”, zegt Lut.

Impact

Hoewel een scheiding sowieso een impact heeft op een kind, hoeft dat niet altijd een negatieve impact te zijn. Als je kind de tijd en ruimte krijgt om de gebeurtenissen te verwerken, kan de impact tot een minimum beperkt worden en hoeft je kind niet achter te blijven met littekens