Kleine potjes hebben grote oren….

Kleine potjes hebben grote oren….

Volwassenen moeten inderdaad uitkijken wat ze zeggen als er kinderen in de buurt zijn….

Voor ouders is een scheiding ingrijpend maar voor kinderen is het dat  zeker ook. Helaas wordt dat verdrietig proces vaak nog wat pijnlijker als ouders tijdens en na de scheiding veel ruzie maken. Kinderen zijn heel gevoelig voor die ‘signalen’.

Discussies over de kinderen, over een nieuwe partner of over de alimentatie in het bijzijn van de kinderen… het kan niet! Gevoelige zaken bespreken over de telefoon, ruzie maken waar kinderen bij zijn of de negatieve kantjes van de andere ouder of van de nieuwe partner even extra in de verf zetten….het kan niet!

Kinderen denken ook vaak dat zij verantwoordelijk zijn voor de scheiding van hun ouders, zeker als er veel ruzie gemaakt wordt over de regeling voor de kinderen. Zij horen dat zij de bron zijn van weer een conflict en voelen zich schuldig.

scheiding en kinderenKinderen willen niets liever dan loyaal zijn aan hun ouders. Bij een scheiding denken kinderen vaak dat ze moeten kiezen en dat is gewoon een onmogelijke keuze, zeker voor jonge kinderen. Loyaliteit is gewoon niet te verbreken. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het verdriet en/of de boosheid van hun ouders en raken daardoor verscheurd.

Nochtans kan het wel zo lijken dat een kind in een vijandige omgeving zich gedwongen voelt om een keuze te maken. Het kiest dan openlijk voor de ene ouder. De loyaliteit voor de andere ouder is dan onzichtbaar, maar is er toch wel degelijk. Telkens er iets negatiefs gezegd wordt over die ene ouder, wordt het kind zelf ook gevoelsmatig naar beneden gehaald en wordt het gekwetst.

Het advies is dan ook om onder geen beding tegen kinderen boze dingen te vertellen over de andere ouder of dat in hun bijzijn te doen. Uiteraard kan de bemiddelaar hier een rol spelen. Om te voorkomen dat ruzies tussen ouders escaleren, is het zeker aan te raden om samen in bemiddeling te gaan. Zo komt men onder begeleiding van een ervaren bemiddelaar tot duurzame en evenwichtige afspraken met elkaar. Dit bevordert natuurlijk ook een goede relatie met elkaar na de scheiding, wat dan weer het verwerkingsproces van de kinderen ten goede komt en hun welzijn en welbevinden positief beïnvloedt.