Problemen na de scheiding

Problemen na de scheiding

Afspraken die tijdens de relatie als vanzelf liepen worden na de scheiding opeens problemen waar ouders onderling samen niet meer uit geraken. Het gaat dan over de schoolkeuze, bezoekregeling van de grootouders, aanwezigheid op ouderavonden, omgang met een nieuwe partner, hobby’s van de kinderen, verhuis van een ouder…

Familierechtbank

Dat deze onderwerpen kunnen uitgroeien tot echte conflicten die voor een familierechtbank worden uitgevochten, is vaak het resultaat van een scheidingstraject dat nog niet helemaal is afgerond. De emotionele aspecten spelen nog te vaak een rol. Er is nog geen ruimte om rationeel en empathisch met elkaar om te gaan als ouders én ex-partners. Advocaten worden ingeschakeld, kinderen worden erbij betrokken. De situatie escaleert … en iedereen verliest.

Bemiddeling

Daarom is het belangrijk om vooraf een evenwichtige en volledige overeenkomst uit te werken. Een bemiddelaar kan daarin een cruciale rol spelen. De familiaal bemiddelaar luistert als onafhankelijke derde naar beide partijen. Hij probeert samen met de ouders zicht te krijgen op de knelpunten. Zo kan ruimte gemaakt worden voor de verschillende visies van de ouders. De mening van de kinderen zelf kan hierbij aan bod komen. Op deze manier kan een evenwichtige overeenkomst uitgewerkt worden waarbij alle partijen winnen.

Meer hierover leest u in Schoolkeuze of studierichting…voer voor discussie bij scheiding

scheiding problemen