Coronagids voor gescheiden ouders

Corona en scheiding

Voor kinderen van gescheiden ouders lopen de verblijfswissels gewoon door. Maar kunt u verplicht worden om uw kind achter te laten bij een besmette ouder of in een gezin dat de maatregelen niet naleeft? In een vorige artikels Co-ouderschap tijdens Corona en Verblijfsregeling bij echtscheiding tijdens Corona kaartte ik die problematiek al aan. In De Standaard van 7 mei 2020 zet Frida Deceuninck alles nog eens op een rijtje.

Verblijfsregeling

Toen de coronamaatregelen pas uitgevaardigd waren, leek het even alsof gescheiden ouders er misbruik van zouden maken om hun kinderen langer bij zich te houden, zegt Charlotte Declerck, professor familierecht aan de UHasselt. ‘Maar in werkelijkheid valt het mee. De familierechtbanken worden niet overstelpt met klachten van ouders. Uit een eerste analyse van de rechtspraak blijkt bovendien dat verzoeken om de verblijfsregeling aan te passen vanwege covid-19, vaak niet ingewilligd worden. We zien bijvoorbeeld dat het verhoogde besmettingsrisico van ouders die in de zorg werken, op zich niet volstaat om de wissels op te schorten.’

Een andere vraag is of ouders hun kind na scheiding kunnen weghouden uit een gezin dat het niet zo nauw neemt met de corona maatregelen. Ook dat is geen evidentie. Declerck: ‘De bewering dat een gezin te laks omgaat met de lockdown maatregelen, volstaat niet voor een inperking van de verblijfsregeling. Ook de lossere corona maatregelen in Nederland worden bijvoorbeeld niet aanvaard om een kind na scheiding bij de Belgische ouder te houden. Deze elementen kunnen weliswaar meespelen, zoals ook het feit dat een ouder nu meer tijd heeft om de kinderen op te vangen. Maar uiteindelijk kijkt de rechter altijd naar het volledig plaatje en in het belang van het kind. Om stabiliteit te creëren, kan het bijvoorbeeld beter zijn om de bestaande regeling te handhaven.’

Besmetting

Medische argumenten wegen zwaarder door. ‘Als een ouder besmet is, is het de logica zelve dat het kind daar tijdelijk niet meer kan verblijven. Dat geldt ook als iemand anders in de bubbel besmet is of als het kind zelf ziek is’, zegt Declerck. ‘Ook ter bescherming van een inwonende grootouder kan het belangrijk zijn dat een kind niet meer van woning wisselt. Of om een ander gezinslid met een kwetsbare gezondheid te beschermen, zoals een kankerpatiënt of iemand met diabetes.’

corona en scheiding

In eerste instantie is het aan de ouders zelf om in zo’n situatie de afspraken aan te passen. ‘Familierechters, advocaten, bemiddelaars en politie hebben ouders opgeroepen om zich redelijk op te stellen’, zegt professor Declerck.

‘Helaas weten we dat dit in verzuurde situaties niet altijd lukt. Dan blijven de familierechtbanken ook in coronatijden ter beschikking om de knoop door te hakken. Dat kan vrij snel gaan. Verblijfsregelingen hebben een spoedeisend karakter. Na de zitting heeft de rechter nog maximaal één maand om een beslissing te nemen. In de praktijk zien we dat ouders vaak al sneller hun vonnis hebben.’

Grootouders

Voor grootouders die over een eigen omgangsrecht beschikken, ziet het er in de huidige situatie niet zo goed uit. ‘Als de grootouders er onderling niet uit komen met hun (schoon)kinderen, kan de rechter hun omgangsrecht tijdelijk opschorten’, zegt Declerck. ‘Dan moeten de grootouders zich daarbij neerleggen. Ze behoren tot de belangrijkste groep die beschermd moet worden.’

Ook elders in Europa worden gescheiden ouders met deze problematiek geconfronteerd. ‘In essentie zien we overal dezelfde oplossing,’ stelt de professor vast. ‘Ook Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië laten verplaatsingen in het kader van een verblijfsregeling uitdrukkelijk toe. De Britse overheid benadrukt, net zoals bij ons, dat het in de eerste plaats aan de ouders toekomt om hierover in alle redelijkheid overeenkomsten te sluiten.’

Onderhoudsgeld

De coronacrisis laat ook haar sporen na op de financiële situatie van veel gezinnen. Gescheiden partners die hun inkomen zien terugvallen, kunnen op basis daarvan een herziening vragen van het onderhoudsgeld. Maar het kan ook omgekeerd: iemand die merkt dat de andere ouder meer verdient door de crisis, kan een verhoging vragen. Declerck: ‘Gezien de onzekerheid, zal het voor de rechters niet eenvoudig zijn dit te beoordelen. Mensen die nu tijdelijk werkloos zijn, zijn hun job binnenkort misschien volledig kwijt. Maar het is ook mogelijk dat hun inkomsten binnen een paar maanden opnieuw hersteld zijn. Dan kan de rechter retroactief beslissen om het onderhoudsgeld alleen aan te passen voor de crisisperiode.’

Sowieso moeten ouders er rekening mee houden dat verzoeken in verband met een verhoging of verlaging van het onderhoudsgeld in regel geen spoedeisende dossiers zijn. ‘Gemiddeld moet het mogelijk zijn om vijf maanden na de inleidende zitting een beslissing van de rechter te hebben. Dat kan ook sneller als de partijen akkoord gaan met kortere conclusietermijnen. In afwachting van een uitspraak is het belangrijk geduld op te brengen en de betaling van het onderhoudsgeld niet zelf op te schorten.’

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.