Huurders die scheiden

Mijn huurders gaan scheiden: en de huur dan?

De eerste Test Aankoop van 2021 besteedt aandacht aan deze vaak voorkomende vraag. In een vorig artikel Als huurders gaan scheiden kwam deze vraag al aan bod. Maar we zetten hieronder toch nog even het antwoord van Anne Moriau, expert huurrecht, in Test Aankoop januari 2021 in de verf.

Wat verandert er als mijn huurders gaan scheiden?

In principe verandert er niet veel voor jou als je huurders de huurovereenkomst samen hebben getekend en nog niets ondernemen. Ze blijven gebonden aan de overeenkomst en zijn ieder afzonderlijk aansprakelijk. Als een van hen de woning verlaat, ontkomt hij of zij niet aan zijn of haar verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst. Het koppel zal de situatie dus samen moeten oplossen.

Er zijn twee mogelijkheden, die allebei de medewerking vragen van de partner die vertrekt. Ofwel zeggen beide partners de huur samen op, waarbij ze de regels omtrent de opzegging en de eventuele schadevergoeding naleven. De partner die achterblijft, moet daarna een nieuwe huurovereenkomst met je sluiten. Ofwel stem je ermee in om een bijlage bij de originele huurovereenkomst te voegen, waarin staat welke partner de woning heeft verlaten. Die bijlage moeten beide partners ondertekenen.

Als ze het niet eens raken over de regeling van de huur, is degene die achterblijft genoodzaakt om naar de rechtbank te stappen. Intussen kun je nog steeds beide partners aanspreken op grond van de overeenkomst die ze hebben getekend. Als die wordt opgezegd en de achtergebleven partner een nieuwe huurovereenkomst tekent, moet je de aanvankelijk gestorte huurwaarborg terugbetalen (als er natuurlijk geen huurschade is). De partner die in de woning blijft, moet dan een nieuwe waarborg storten. Maar als je gewoon een bijlage bij de originele huurovereenkomst voegt, blijft de waarborg staan. Het koppel moet dan onderling uitmaken of degene die weggaat zijn deel terugkrijgt. Daar moet jij je niets van aantrekken.

huurders scheiden