Wie moet bij scheiding de verdeeltaks betalen?

Wie moet de verdeeltaks betalen?

Als u een deel van een onroerend goed overkoopt van uw ex-partner, moet u verdeelrechten betalen op het onroerend goed waarvan u na aankoop alleen eigenaar wordt. Dit noemt men ‘uitonverdeeldheidtreding’.

Verdeelrecht/verdeeltaks

Wat betekent dit nu concreet? U bezit met uw echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner een onroerend goed (bv. woning of perceel grond) gelegen in het Vlaams Gewest. U en uw partner gaan uit elkaar en u wilt het deel van het eigendom dat uw partner bezit, overkopen. Op deze aankoop dient u dus een verdeelrecht te betalen aan het Vlaams Gewest. Deze Vlaamse belasting wordt ook ‘miserietaks’ genoemd? Naast de emotionele opdoffer van de scheiding komt er immers  ook nog het financiële plaatje, waarbij u als koper niet alleen de uitkoopsom moet ophoesten maar ook nog eens de bijhorende Vlaamse belasting (verdeeltaks/miserietaks).

Miserietaks

Omdat de wetgever van oordeel is dat er bij een relatiebreuk al genoeg ‘miserie’ is, werd er beslist (vanaf 1 januari 2015) om het verdeelrecht of miserietaks van 2,5 % naar 1 %  te verminderen, indien het stopzetten van de onverdeeldheid er kwam ten gevolge van een relatiebreuk.

Concreet gaat het dus om een tarief van 1% op de verkoopwaarde van het onroerend goed (woning, perceel grond) waarvan u na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel dat u aankoopt én het deel dat u al bezat.

Opgepast, het gaat hier wel degelijk om een uitzonderingstarief bij de beëindiging van het wettelijk samenwonen (dat minstens 1 jaar duurde) of het huwelijk. Feitelijk samenwonenden vallen hier uit de boot en betalen nog steeds een tarief van 2,5 %.

Versoepeling

Vanaf 1 januari 2016 werd er ook een versoepeling ingevoerd voor de toepassing van het uitzonderingstarief van 1 %.

  1. Bij beëindiging van het wettelijk samenwonen

De verdeling van het onroerend goed moet binnen een termijn van drie jaar gebeuren (aanvankelijk was dat één jaar). De voorwaarde dat het wettelijk samenwonen één jaar moet geduurd hebben, blijft gelden.

  • Bij echtscheiding

Het tarief van 1% wordt toegepast van zodra het gaat om een verdeling van onroerende goederen die plaatsvindt na echtscheiding of die uitwerking heeft door de echtscheiding. Concreet: wanneer men op het moment van de vereffening-verdeling beslist om een woning in onverdeeldheid te laten en één van de ex-echtgenoten de woning pas later ‘overkoopt’, dan kan men op dat ogenblik nog steeds genieten van het tarief van 1 %. Dus ook een onderhandse akte over een verdeling op afstand geldt hier.

Uit de boot

Zoals ik hierboven al aanhaalde, vallen feitelijk samenwonenden, jammer genoeg, uit de boot. Voor hen geldt helaas het tarief van 2,5%. De regering maakt dus een onderscheid tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Men verantwoordt dit onderscheid door erop te wijzen dat gehuwden en wettelijk samenwonenden hun samenleving geformaliseerd hebben en daardoor wederzijdse rechten en plichten hebben opgenomen. Bovendien is het moeilijk om de groep feitelijk samenwonenden precies af te bakenen en om aan te tonen hoe lang zij al samenwonen.

Berekening verdeeltaks

Een simulatie van de berekening van de verdeeltaks bij overname van de woning, vindt u in een vorig artikel Notariskosten bij overname huis na een scheiding of via de rekenmodule hier.

verdeeltaks miserietaks

Als jurist en ex-advocaat weet ik als geen ander hoe belangrijk een goede en evenwichtige overeenkomst is bij een scheiding of relatiebreuk. Dit zowel voor het nu als met het oog op de toekomst.

Een snelle opstart van de bemiddeling, binnen de week, is steeds mogelijk en verkleint de kans op onnodige ruzies en escalaties.

Als erkend familiaal bemiddelaar ben ik voornamelijk actief in de gerechtelijke arrondissementen Mechelen en Turnhout alsook Leuven en meer specifiek in onder meer Sint-Katelijne-Waver – Putte – Beerzel – Heist-op-den-Berg – Schriek – Bonheiden – Rijmenam – Duffel – Lier – Koningshooikt – Mechelen – Willebroek – Leuven – Keerbergen – Boortmeerbeek – Haacht etc.