Nieuw samengesteld gezin: financiële optimalisatie.

Het financiële huishouden van ‘Nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen kunnen heel wat winst maken als ze hun financiële huishouden op de juiste manier aanpakken. Door zich ‘anders’ te organiseren kunnen ze vaak heel wat meer geld overhouden. Ook op dit vlak geldt dat een goede verstandhouding met de ex-partner loont….

Kinderbijslag

Vaak is het interessant om de kinderen van een nieuw samengesteld gezin te groeperen door hen op hetzelfde adres te domiciliëren. Zo kan men optimaal genieten van de rangorderegeling.

gezin-financieelHet bedrag van het kindergeld is immers afhankelijk van de rang of plaats die het kind inneemt in het gezin van de bijslagtrekkende. Dat bedrag is het laagst voor het eerste kind, hoger voor het tweede en nog hoger voor het derde kind.

In een nieuw samengesteld gezin worden de kinderen die op datzelfde adres gedomicilieerd zijn, gegroepeerd, ook al hebben ze geen biologische band.

Bijvoorbeeld:

Marc en Greet wonen samen. Marc heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk, Seppe (16 jaar) en Jonas (14 jaar) die bij hem gedomicilieerd zijn. Greet heeft uit een eerdere relatie een dochter Reina (10 jaar), maar Reina woont officieel  bij de ex van Greet.

Marc ontvangt:                                                                               Ex van Greet ontvangt:

Seppe (1ste kind): 90€                                                                   Reina (1ste kind): 90€

Jonas (2de  kind): 167€

Door de drie kinderen op hetzelfde adres, dus bij Marc en Greet, te domiciliëren kan de kinderbijslag geoptimaliseerd worden:

Marc en Greet ontvangen:

Seppe (1ste kind): 90€

Jonas (2de kind): 167€

Reina (3de kind): 249€

Uiteraard kan dit enkel als de relatie met de ex-partner goed is en men tot een nieuwe overeenkomst kan komen, waarin de ex van Greet financieel gecompenseerd wordt en meedeelt in de ‘winst’.

Zo een nieuwe overeenkomst moet zeker contractueel vastgelegd worden. Een erkend bemiddelaar kan u hierin bijstaan. Elke nieuwe overeenkomst moet ook goedgekeurd worden door een rechter.

Belastingen

Ook voor uw belastingen is het interessant om de kinderen te groeperen. Er bestaat zoiets als het belastingvrij minimum. Dat is een belastingvoordeel waarbij u op een deel van uw inkomen geen belastingen betaalt. Dat belastingvrij minimum kan u verhogen per kind dat u ten laste heeft. Het is dus bijgevolg fiscaal interessant om de kinderen te groeperen.

Uiteraard is een goede verstandhouding met de ex-partner hiervoor belangrijk. Zo kan u het fiscaal voordeel dat de ex-partner verliest, doorstorten en de belastingwinst delen.

Dubbele domiciliëring: toekomstmuziek?

De wet schrijft voor dat kinderen van gescheiden ouders slechts bij één ouder gedomicilieerd mogen zijn. Enkel die ouder heeft recht op onder meer de schooltoelage, de verlaagde onroerende voorheffing en de verminderde waterfactuur. Volgens de SP.A (Bron: De Standaard dd. 11/10/16 – “Bevrijd gescheiden ouder van extra kosten en kopzorgen” ) hinkt die wet stevig achterop. Daarom stelt men voor om een dubbele domicilie op de kids-ID te plaatsen. Zo zouden fiscale voordelen gelijkmatig verdeeld worden. Als een kind bij beide ouders verblijft, moeten ook beide ouders gelijke rechten en gelijke voordelen krijgen, meent men. SP.A legt daarom een voorstel van resolutie voor bij het Vlaams Parlement. Het is afwachten of dit voorstel uiteindelijk zal gerealiseerd worden….

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be