Alimentatie niet betaald? Auto in beslag!

Alimentatie niet betaald? Douane kan voortaan hardnekkige wanbetalers aan de kant zetten

Het probleem van ex-partners die hardnekkig weigeren om alimentatie te betalen werd al eerder aangekaart in het artikel ‘Geen alimentatie betaald? Dan maar een enkelband…’ . Binnenkort riskeert wie nog alimentatie moet betalen daarvoor met zijn auto aan de kant te worden gezet door de douane. Die kan de auto in beslag nemen en verkopen. In De Standaard van 18/08/22 verscheen hierover het volgende artikel van Koen Baumers en Werner Rommers.

Alimentatie niet betaald? Auto in beslag genomen

De douane rijdt al jaren rond met zowat 25 mobiele camera’s die nummerplaten herkennen, op zoek naar mensen met een achterstallige gerechtsboete. De bestuurders die staande gehouden worden en niet onmiddellijk betalen, moeten hun auto afstaan. En de auto van wie na tien dagen nog niet betaald heeft, mag verkocht worden door de douane om de schulden te kunnen vereffenen.

Tot nu toe mocht dat alleen bij accijnsschulden of niet-betaalde gerechtsboetes. Het systeem herkende de nummerplaten van bijvoorbeeld vrachtwagens die eerder al betrapt waren op het gebruik van rode diesel. Of van auto’s van mensen die hun boete van de politierechtbank niet hadden betaald.

Voortaan heeft de douane extra bevoegdheden. Ze mag nu ook controleren op andere achterstallige boetes. Bestuurders die hun belastingen niet betaalden of achterstaan met hun alimentatie, kunnen ook daarvoor aan de kant gezet worden.

De Kamer breidde de wet uit omdat er ‘toestanden’ waren waarbij de overheid de inbeslaggenomen wagen moest teruggeven na betaling van één boete, terwijl er nog andere schulden openstonden. De Raad van State waarschuwde voor het ‘disproportionele karakter van de uitbreidingsmaatregel’, maar het wetsvoorstel werd toch aangenomen.

Gedwongen uitvoering

‘Het gaat om schuldvorderingen die zich in het stadium van de gedwongen uitvoering bevinden’, klinkt het in het wetsontwerp. ‘De belastingplichtige heeft tijdens het proces de mogelijkheid gehad om zijn schuld te betalen.’

De FOD Financiën, waar de douane deel van uitmaakt, benadrukt dat ze de nieuwe bevoegdheden ‘voorzichtig’ zal toepassen, gericht op ‘fiscale fraude’ en ‘slechte wil’. ‘Het gebruik van de camera’s zal gericht zijn op wie herhaaldelijk en na een lange reeks aanmaningen zijn schulden nog steeds niet betaalt’, zegt woordvoerder Francis Adyns.

‘Het gaat om personen die ondanks een hele invorderingsprocedure telkens weigeren te betalen. De bedoeling is de kwaadwillige wanbetalers hun eerlijke bijdrage te doen betalen. Het gaat om een gradueel proces waarbij de schuldenaar meerdere kansen krijgt om te betalen. Dit middel zal dus ingezet worden bij diehard wanbetalers.’

De regels werden eind 2016 al eens uitgebreid, naar alle gerechtelijke boetes in plaats van alleen verkeersboetes. Dat leidde in 2017 tot de betaling van 1,7 miljoen euro aan achterstallige boetes door 3.102 bestuurders.

Alimentatie niet betaald, wielklem