Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel

De meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, bij een deel van de scheidingen zijn er problemen rond financiën en/of de ouderschapsregeling en het ouderschapsplan. Bij ongeveer de helft van deze laatste groep verloopt de scheiding (zeer) problematisch. Met deze laatste groep wil Kinderen uit de knel aan de slag gaan.

Als de scheiding complex wordt

Een scheiding kan complex worden door slepende meningsverschillen die vaak ook worden uitgevochten via advocaten. De ouders, de familie, vrienden en zelfs de school raken betrokken in de strijd. In de loop van dit proces groeit de achterdocht en het wantrouwen. Het wordt dan steeds moeilijker om tot een constructieve oplossing te komen. In deze scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. Als bemiddelaar wijs ik deze cliënten dan ook wel eens op het bestaan van Kinderen uit de knel.

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de knel is een therapeutisch groepsprogramma voor gezinnen die vastgelopen zijn in conflicten rond de scheiding:

‘Kinderen uit de knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd. Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt.’ (www.kinderenuitdeknel.be)

Oudergroep en kindergroep

‘De oudergroep (ex-partners) komt 8 keer 2 uur bij elkaar. In dezelfde tijd komen de kinderen in groep bij elkaar.

kinderenDe ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.

De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van de weerbaarheid.’ (www.kinderenuitdeknel.be)

Concreet

Voorwaarde voor deelname aan het programma is dat beide ouders zich aanmelden en dat alle gerechtelijke procedures tussen de ouders ‘on hold’ of stop gezet worden gedurende de loop van het programma.

In het najaar 2017 zijn er groepssessies in Boom en in Leuven. In het voorjaar 2018 is er een reeks in Mechelen. Voor sessies in andere provincies cf. www.kinderenuitdeknel.be

Voor meer info over het concrete verloop, de aanmeldprocedure, de kosten en de data kunt u terecht bij www.kinderenuitdeknel.be

Meer achtergrondinformatie over het ontstaan van het project vindt u op de Nederlandse site www.kinderenuitdeknel.nl

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be