De kinderbijslag bij echtscheiding

Wij scheiden. Wat gebeurt er met de kinderbijslag?

De Vlaamse overheid werkt aan een hervorming van de kinderbijslag vanaf 2019. Hiermee komt ze tegemoet aan de verzuchtingen van nieuw samengestelde gezinnen. Het is immers de bedoeling om in de toekomst alle gezinsvormen gelijk te behandelen of ‘elk kind gelijk’ te stellen. Dat houdt in dat elk kind dezelfde kinderbijslag krijgt. Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 geldt echter nog de ‘oude’ rangorderegeling waarbij elk kind een rang krijgt toegewezen naargelang de volgorde waarin ze geboren zijn in het gezin. Het bedrag van de kinderbijslag* stijgt dan met de rang: 92,09€ voor het eerste kind, 170,39€ voor het tweede, 254,40€ voor alle volgende kinderen.

Scheiden

kinderbijslag - echtscheidingAls ouders scheiden en niets ondernemen, blijft alles zoals voorheen: de ouder die de kinderbijslag kreeg, blijft dat doen. Doorgaans gaat het om de moeder. Wilt de vader hiervan afwijken dan kan hij een aanvraag doen. Dat kan alleen als de kinderen bij hem gedomicilieerd zijn.

Bij de afspraken over kosten of onderhoudsbijdrage in een ouderschapsovereenkomst, houdt de bemiddelaar of de rechter rekening met het feit dat een van de ouders de volledige kinderbijslag ontvangt.

De ouder die de kinderbijslag krijgt en niet met een nieuwe partner samenwoont, kan een toeslag krijgen als alleenstaande ouder, als zijn of haar inkomen niet hoger is dan 2.385€ bruto per maand. Die toeslag bedraagt 46,88€ per maand voor het eerste kind, 29,06€ voor het tweede en 23,43€ voor de volgende kinderen.

Samenwonen met een nieuwe partner met kinderen

Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner blijft de kinderbijslag die u tot nu toe kreeg voor uw kinderen gewoon doorlopen. Maar de toeslag als alleenstaande ouder (als u die voordien kreeg) verliest u wel. Het maakt niet uit of u feitelijk of wettelijk gaat samenwonen of trouwt met uw nieuwe partner.

Vaak is het interessant om de kinderen van een nieuw samengesteld gezin te groeperen door hen op hetzelfde adres te domiciliëren. Zo kan men optimaal genieten van de rangorderegeling (lees ook: Nieuw samengesteld gezin: financiële optimalisatie) , ook al hebben de kinderen geen biologische band.

Bijvoorbeeld:

Marc en Greet wonen samen. Marc heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk, Seppe (16 jaar) en Jonas (14 jaar) die bij hem gedomicilieerd zijn. Greet heeft uit een eerdere relatie een dochter Reina (10 jaar), maar Reina woont officieel  bij de ex van Greet.

Marc ontvangt: Ex van Greet ontvangt:

Seppe (1ste kind): 92,09€ Reina (1ste kind): 92,09€

Jonas (2de  kind): 170,39€

Door de drie kinderen op hetzelfde adres, dus bij Marc en Greet, te domiciliëren kan de kinderbijslag geoptimaliseerd worden:

Marc en Greet ontvangen:

Seppe (1ste kind): 92,09€

Jonas (2de kind): 170,39€

Reina (3de kind): 254,40€

Uiteraard kan dit alleen als de relatie met de ex-partner goed is en men tot een nieuwe overeenkomst kan komen, waarin de ex van Greet financieel gecompenseerd wordt en meedeelt in de ‘winst’. Zo een nieuwe overeenkomst moet zeker contractueel vastgelegd worden. Een erkend bemiddelaar kan u hierin bijstaan. Elke nieuwe overeenkomst moet ook goedgekeurd worden door een rechter.

Een kind samen met de nieuwe partner

Voor een kind met uw nieuwe partner krijgt u uiteraard kinderbijslag. In principe wordt dat bedrag aan de moeder toegekend. Ook hier geldt de rangorderegeling. Het kindje krijgt een rang afhankelijk van de vraag voor hoeveel kinderen de moeder al kinderbijslag ontvangt. Zijn ook de kinderen van de nieuwe partner in het gezin gedomicilieerd, dan krijgt het gezamenlijke kindje een hogere rang en dus een hogere kinderbijslag.

In het voorbeeld van Mark en Greet (dat hierboven staat) zou hun gezamenlijke kindje dus rang 4 krijgen waarvoor de kinderbijslag 254,40€ bedraagt.

Hervorming in 2019

Alle kinderen die geboren worden na 1 januari 2019 zullen dezelfde kinderbijslag krijgen, wellicht 160€ per maand. Hun rang in het gezin speelt dan geen rol meer bij het bepalen van het bedrag van de kinderbijslag.

Voor kinderen die voor 1 januari 2019 geboren zijn en (nieuw samengestelde) gezinnen die voor die dag gevormd zijn, verandert er niets: zij blijven de kinderbijslag ontvangen volgens de oude regels. Voor nieuwe gezinnen waarvan de partners pas na 1 januari 2019 gaan samenwonen, zal niet langer de regel gelden dat de kinderen kunnen gegroepeerd worden om zo de kinderbijslag te optimaliseren.

Opgepast, dit gaat enkel nog maar om een conceptnota. Het is dus nog lang niet zeker of de voorgestelde regeling ook werkelijk goedgekeurd zal worden door het Vlaams Parlement.

*In deze tekst vermeld ik enkel de basiskinderbijslag. Daarnaast is er voor elk kind ook nog de leeftijdstoeslag en de schooltoelage. Er gelden ook nog extra toeslagen voor kinderen met een handicap, voor kinderen in een eenoudergezin  of in een gezin waar ouders langdurig werkloos, gepensioneerd, langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Bron: De Tijd Netto november 2016

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be