Weg met de stempel ‘gescheiden’

Weg met de stempel ‘gescheiden’

Gescheiden mensen mogen zich opnieuw laten registreren als “ongehuwd”.  Tenminste als het wetsvoorstel dat in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd gestemd wet wordt.

Stigmatiserend

De vermelding “uit de echt gescheiden” wordt volgens de indieners van het voorstel vaak als stigmatiserend of onaangenaam ervaren. Wie dat wil, zal nu een aanvraag kunnen indienen om die vermelding te wijzigen in “ongehuwd”. Ook mensen die hun huwelijkspartner verloren hebben, kunnen hun omschrijving in de burgerlijke stand negatief ervaren. Zij kunnen eveneens hun burgerlijke staat in ‘ongehuwd’ laten wijzigen.

Van gehuwd naar ongehuwd

De beslissing houdt niet in dat gescheiden mensen voortaan verplicht zijn om hun status te veranderen in “ongehuwd”. Mensen hebben nog steeds de keuze of ze “ongehuwd” zetten of “uit de echt gescheiden” laten staan. Na een aanvraag tot wijziging bij de dienst bevolking wordt een nieuwe akte van burgerlijke staat opgemaakt zonder dat de vorige wordt opgeheven. Het is immers niet de bedoeling dat de verworven rechten van kinderen of andere derden worden aangetast. Het voorstel heeft dus geen juridische gevolgen.

Bron: vrt NWS 20/03/19

gescheiden