Notariskosten bij overname huis na scheiding

Ik wil onze woning overnemen. Wat kost mij dat?

Een prangende vraag bij het inkopen van de gezinswoning is hoeveel de notariskosten en de verdeeltaks bedragen bij de overname van het huis.

Zoals ik in de vorige artikels Wat gebeurt er met ons huis bij een scheiding? en Ons huis wordt verkocht. Wat blijft er over voor mij? al aanhaalde, maakt men bij het bepalen van de kosten een onderscheid tussen enerzijds gehuwde en wettelijk samenwonende koppels en anderzijds feitelijk samenwonende koppels. Hieronder volgt een simulatie.

Gehuwd of wettelijk samenwonend

Situatie:

Huidige waarde van de woning: 350000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50 %

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Wie koopt de woning in: mevrouw

Resultaat:

Verdeeltaks (op huidige waarde): 3500 €  Concreet gaat het om een tarief van 1% op de verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan mevrouw na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel  dat mevrouw aankoopt én het deel dat mevrouw al bezat.

Kosten notaris en registratie (inclusief BTW): 4273 € Deze kosten omvatten: de dossierkosten voor de akte van toebedeling en de akte van bekrachtiging, de erelonen van de notaris, het vast recht registratie, het recht op geschrift en de kosten van het hypotheekkantoor en BTW)

TOTALE KOSTEN INKOOP WONING: 7773 €

Feitelijk samenwonend 

Situatie: idem hierboven

Huidige waarde van de woning: 350000 €

Eigendom mevrouw volgens aankoopakte: 50 %

Eigendom meneer volgens aankoopakte: 50%

Wie koopt de woning in: mevrouw

Resultaat:

Verdeeltaks (op huidige waarde): 8750 €  Concreet gaat het om een tarief van 2,5% op de verkoopwaarde van het onroerend goed waarvan mevrouw na aankoop eigenaar wordt. Dit is de verkoopwaarde van het deel  dat mevrouw aankoopt én het deel dat mevrouw al bezat.

Kosten notaris en registratie (inclusief BTW): 4273 € Deze kosten omvatten: de dossierkosten voor de akte van toebedeling en de akte van bekrachtiging, de erelonen van de notaris, het vast recht registratie, het recht op geschrift en de kosten van het hypotheekkantoor en BTW)

TOTALE KOSTEN INKOOP WONING: 13023 €

Let op dit is slechts een simulatie. De kosten van uw dossier kunnen hiervan afwijken. Een verschil van ongeveer 10% op de notaris-en administratiekosten is mogelijk. Bovendien zijn de kosten voor het afsluiten van de huidige lening en de kosten voor het aangaan van een nieuwe lening niet meegerekend in deze simulatie.

Uit de boot

Zoals ik eerder al aanhaalde, vallen feitelijk samenwonenden, jammer genoeg, uit de boot. Voor hen geldt helaas het tarief van 2,5% bovenop de notariskosten bij de overname van het huis. De regering maakt dus een onderscheid tussen wettelijk en feitelijk samenwonenden. Men verantwoordt dit onderscheid door erop te wijzen dat gehuwden en wettelijk samenwonenden hun samenleving geformaliseerd hebben en daardoor wederzijdse rechten en plichten hebben opgenomen. Bovendien is het moeilijk om de groep feitelijk samenwonenden precies af te bakenen en om  aan te tonen hoe lang zij al samenwonen.

Wilt u meer uitleg, maak dan gerust een afspraak op de contactpagina, ik help u graag verder.

notariskosten overname huis