Meer en hardere echtscheidingen door lockdown?

Meer en hardere echtscheidingen door lockdown. Echt?

Is er na de lockdown een toename van echtscheidingen? Ja absoluut, dat stel ik als jurist-bemiddelaar vast in mijn bemiddelingspraktijk. Maar zijn die disputen tussen (ex-) partners zwaarder dan voordien? Aanvankelijk wel, maar in de loop van het bemiddelingstraject komt het merendeel van de partners wel tot een oplossing waarin beiden zich kunnen vinden.

In De Standaard van vrijdag 24/07/20 schetst journaliste Ellen Debackere een minder rooskleurig beeld bij de echtscheidingsadvocaten en notarissen, die zij contacteerde over deze problematiek. Een hallucinant verhaal. Hieronder kunt u een verkorte versie lezen.

Echtscheidingsadvocaten

Ook in deze vakantieperiode hebben echtscheidingsadvocaten het razend druk. Sinds de strengste coronamaatregelen versoepeld werden, openen ze meer scheidingsdossiers dan ooit. Het gaat niet louter om een inhaalmanoeuvre omdat de rechtbanken een tijdje op een lager pitje moesten werken. Meer dan ooit lijken koppels de scheidingsknoop door te hakken.

‘Het gaat vaak om mensen bij wie het al even niet goed ging. Wanneer ze bij ons aankloppen, hebben ze goed nagedacht over hun beslissing, ze zijn zeker van hun zaak. Ze hebben drie maanden samen opgesloten gezeten, zonder uitlaatklep en zonder de mogelijkheid even te ontsnappen. Daardoor hebben ze een aantal beslissingen misschien wat sneller genomen, ’ aldus echtscheidingsadvocaat Van Goethem.

Niet alleen de advocaten merken de toename in het aantal scheidingen. De federatie van het notariaat, Fednot, berekende dat in de tweede helft van mei bijna 25 procent meer scheidingsakten getekend werden dan in de tweede helft van mei 2019. In juni zette die trend zich voort: in vergelijking met juni 2019 waren er 19,3 procent meer echtscheidingsakten. De cijfers voor juli (tot 14 juli) liggen voorlopig 19,9 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019.

Ernstige disputen

‘De meeste nieuwe scheidingen eindigen gelukkig met een onderlinge overeenkomst,’ zegt notaris  Joni Soutaer. ‘Maar waar het op een vechtscheiding uitdraait, zijn de disputen ernstiger. We zien nu vaker zware gevallen dan vroeger. We worden ook meer aangesteld door de rechtbank voor een gerechtelijke vereffening-verdeling van de goederen.’

Ook echtscheidingsadvocaten merken dat de vechtscheidingen brutaler zijn geworden. ‘Ik heb een aantal zaken gehad waarbij de verwijten zodanig opliepen, dat ik zelf knopen moest doorhakken. Twee van mijn cliënten zijn echt thuis weggelopen omdat ze bang waren. De meldingen van intrafamiliaal geweld bij het Openbaar Ministerie tonen het aan: het geweld wordt niet geschuwd.’

Vertrekken met de kinderen

Bovendien werd de coronaperiode nu en dan misbruikt. ‘De trukendoos werd voor echtscheidingen tijdens de lockdown iets vaker bovengehaald’, zegt advocaat Van Geert. ‘In enkele dossiers riepen partijen zonder enig bewijs geweld binnen de relatie in, nadat ze in de krant gelezen hadden dat er meer huiselijk geweld voorkwam. Zo hoopten ze bijvoorbeeld om sneller met de kinderen te kunnen vertrekken. Die beweringen waren niet noodzakelijk waar.’

Bemiddeling

Als jurist-bemiddelaar stel ik in mijn bemiddelingspraktijk ook een serieuze toename van scheidingen vast. Gelukkig valt het met de zwaarte van de conflicten wel mee. Misschien omdat we bij bemiddeling gaan voor een overlegmodel/oplossingsmodel  als alternatief voor een conflictmodel.

Mensen in conflict zitten vast in een tunnelvisie. Hun ego is geraakt en door de diepe emoties die daarbij komen kijken, escaleert het conflict. Mensen stappen dan naar de rechtbank om het conflict te beslechten. Maar dat is niet alleen een traag én duur proces, maar ook een psychisch belastend traject dat leidt tot een win/lose- situatie. Er is een winnaar en een verliezer… maar in realiteit is het vaak zo dat eigenlijk beide partijen verliezen.

Tijdens een bemiddelingstraject zoeken mensen samen, met een neutrale en onafhankelijke derde (de bemiddelaar), naar de beste oplossing voor beide partijen. Het doel is dus om te komen tot een win/win-situatie. Om dit te bereiken gaan partijen in plaats van tegen elkaar te werken,  met elkaar werken.

Lees ook: Een (scheidings)conflict? Stap niet naar de rechtbank maar ga aan de bemiddelingstafel zitten.

echtscheidingen lockdown