Een (scheidings)conflict? Stap niet te snel naar de rechtbank

Maar ga aan de bemiddelingstafel zitten

Professor Alain Verbeke (KU Leuven, Harvard Univ.) breekt een lans voor bemiddeling. In een interview  op Kanaal Z legt hij de voordelen en de werkwijze van een bemiddeling uit.

Bemiddeling als alternatief

Anders omgaan met conflict: de 3 E’s

Mensen in conflict zitten vast in een tunnelvisie. Hun ego is geraakt en door de diepe emoties die daarbij komen kijken, escaleert het conflict. Mensen stappen dan naar de rechtbank om het conflict te beslechten. Maar dat is niet alleen een traag én duur proces, maar ook een psychisch belastend traject dat leidt tot een win/lose- situatie. Er is een winnaar en een verliezer… maar in realiteit is het vaak zo dat eigenlijk beide partijen verliezen.

Probleemoplossend handelen

Als  alternatief voor dit conflictmodel ziet prof. Verbeke  een overlegmodel/oplossingsmodel. Mensen zoeken samen, met een neutrale en onafhankelijke derde (de bemiddelaar), naar de beste oplossing voor beide partijen. Het doel is dus om te komen tot een win/win-situatie. Om dit te bereiken gaan partijen in plaats van tegen elkaar te werken,  met elkaar werken.

Kenmerken van een goede bemiddeling

Volgens prof. Verbeke zijn volgende elementen belangrijk bij een goede bemiddeling:

Vrijwilligheid: partijen zijn er uit vrije wil, ze kunnen opstappen indien ze dat wensen

Confidentialiteit: de vertrouwelijkheid moet gegarandeerd zijn

Autonomie: de partijen zelf zoeken de oplossing. Ze zijn eigenaar van hun eigen conflict. Zij beslissen.

Meerzijdige partijdigheid: de bemiddelaar is een neutrale en onafhankelijke partij die de oplossing enkel faciliteert en ze dus zeker niet zelf geeft. De bemiddelaar staat immers TUSSEN de partijen.

bemiddeling
Rol van bemiddelaar

De bemiddelaar mag of kan niets beslissen over het compromis. De partijen doen dit zelf. Een akkoord komt maar tot stand wanneer iedereen het erover eens is. In tegenstelling tot de rechtbank waar er winnaars en verliezers zijn, wint iedereen bij een bemiddelde oplossing.

Actief luisteren en empathie zijn belangrijke eigenschappen van een bemiddelaar. Op die manier kan hij/zij achterhalen hoe beide partijen het zien. Hij/zij staat tussen beide partijen en probeert hen tot een oplossing te leiden die voor iedere partij acceptabel is. Zo wint iedereen bij een bemiddeling.

Het interview met Prof. Dr. Alain Verbeke kan u op Kanaal Z beluisteren.

Wilt u meer weten over bemiddeling, aarzel dan niet om mij te contacteren.