Broers en zussen: het recht om niet gescheiden te worden

Broers en zussen: het recht om niet gescheiden te worden

Broers en zussen hebben het recht om niet gescheiden te worden, behalve als daar ernstige redenen voor zijn. Ze hebben dus recht op persoonlijk contact met elkaar. Op de Internationale Kinderrechtendag in 2019 brak  SOS Kinderdorpen een lans voor een wetsvoorstel. Hoever staat het hiermee vandaag? Hieronder een beknopte versie van een artikel van Filip Tielens in De Standaard (21/11/20).

Wet moet verhinderen dat broers en zussen worden gescheiden

Broers en zussen moeten het recht hebben om samen op te groeien, ook na een scheiding van de ouders of in de jeugdhulp. SOS Kinderdorpen pleit om snel een wetsvoorstel goed te keuren.

Kinderrechtendag 2019

Precies een jaar geleden, op Internationale Kinderrechtendag, lanceerde SOS Kinderdorpen een campagne om kinderen zo veel mogelijk samen te laten opgroeien. ‘Het is de meest miskende familieband’, zei directeur Hilde Boeykens. In de nasleep daarvan dienden Sophie Rohonyi en François De Smet (Défi) een wetsvoorstel in in het federaal parlement om deze kwestie te regelen. Een jaar later ligt het plan nog steeds voor in de commissie Justitie, die extra advies wil inwinnen bij experten en jeugdrechters.

Belangen behartigen van broers en zussen

Voor Boeykens is het een sterk wetsvoorstel, waarin de uitzonderingen voldoende afgebakend en in het belang van het kind zijn. ‘Denk aan situaties waarbij in het verleden sprake was van mishandeling of seksueel misbruik. Dan is het géén goed idee om broers en zussen samen te houden.’ Zoals ouders en grootouders recht hebben op persoonlijk contact met hun (klein)kinderen, moet dit wetsvoorstel leiden tot een nieuw kinderrecht voor broers en zussen in het Burgerlijk Wetboek. ‘Dat is er nog niet omdat tot nu niemand de stem van broers en zussen vertegenwoordigde’, zegt Boeykens.

SOS Kinderdorpen werpt zich op als hun belangenbehartiger. In hun streven naar een oplossing worden ze gesteund door het Kinderrechtencommissariaat. Als je kinderen de kans geeft om samen op te groeien na een scheiding van de ouders of wanneer ze in de jeugdzorg worden geplaatst, komen ze er sterker uit, gelooft Boeykens. ‘Veel kinderen met een turbulent verleden hebben minder mogelijkheden om sterke sociale netwerken op te bouwen. Als ze hun broer of zus nog hebben, is dat een houvast voor het leven.’

De opsplitsing van broers en zussen komt volgens Boeykens het meest voor in de jeugdhulp, maar niet uitsluitend daar. ‘Ik hoor verhalen over scheidingen waarbij het ene kind bij de mama gaat wonen en het andere bij de papa. In ziekenhuizen gebeurt het dat bij langdurige opnames wel de ouders mogen blijven slapen, maar niet de broers en zussen, terwijl dit voor het zieke kind ontzettend belangrijk kan zijn.’

Het wetsvoorstel wordt allicht in het voorjaar goedgekeurd. Tussen droom en daad staat dan geen wettelijk kader meer in de weg.

broers en zussen gescheiden