Grootouders en scheiding.

Grootouders moeten meer rechten krijgen bij scheiding.

Conflicten tussen ouders en grootouders door echtscheidingen of overlijdens kan een abrupt einde van de relatie tussen grootouder en kleinkind betekenen. Een nieuw wetsvoorstel moet die relatie verzekeren.

grootouders - scheidenGrootouders die elke woensdagmiddag eten maken voor hun kleinkinderen en in het weekend de kleine rakkers meer dan eens opvangen. Ze zijn met duizenden in België. Toch kan dat door conflicten met de eigen kinderen ineens stoppen. Uit statistieken blijkt dat jaarlijks meer dan 600 grootouders een rechtszaak aanspannen om omgangsrecht met hun kleinkind te verzekeren.

Bemiddeling zou altijd de eerste stap moeten zijn in conflicten tussen ouders en grootouders, alvorens iemand naar de rechtbank stapt’, zegt kamerlid Goedele Uyttersprot (N-VA). ‘Daarnaast blijken de verschillende gerechtelijke arrondissementen een eigen rechtspraak te hanteren. Dat is normaal, maar gezien de gevoelige materie leidt dat meestal tot een onrechtvaardigheidsgevoel.’ Daarom diende zij een wetsvoorstel in om bemiddeling te verplichten voor een rechtszaak wordt gestart.

Uyttersprot hoopt dat bemiddeling gespannen situaties tussen ouders en grootouders kan ontmijnen. ‘Uiteraard in het belang van het kind, want alle partijen zullen nog met elkaar te maken krijgen. Procederen is een lange lijdensweg voor iedereen.’

Volgens Uyttersprot kan de bemiddeling via doorverwijzing naar een bevoegde instantie of door een externe bemiddelaar.

Bewustmaking

Bemiddeling bestaat echter al een paar jaar. Is het dan noodzakelijk om dat in de wetgeving te verankeren? ‘Door bemiddeling in de wet op te nemen, willen we ouders en grootouders bewuster maken. Een rechter legt zoiets nu niet automatisch op en partijen gaan er zelden uit eigen initiatief naartoe. Op deze manier zullen conflicten minder escaleren.’

‘Het is ook niet de bedoeling dat iedereen zomaar bemiddeling kan opstarten. Grootouders moeten wel degelijk aantonen dat zij al een affectieve relatie met het kind hadden. Dat kan bijvoorbeeld door te bewijzen dat zij de kinderen van school ophaalden of iedere woensdagmiddag kookten.’

Bron: De Standaard (06/006/2016)

Lees ook: Als de band breekt met de kleinkinderen


normaal - scheidingwww.samenbemiddelen.be