Co-ouderschap: kiezen voor bird-nesting?

Co-ouderschap: kiezen voor bird-nesting?

Sommige ouders in scheiding overwegen om de kinderen in de echtelijke woning te laten wonen en zelf, bij toerbeurt en volgens een schema, in huis te blijven en de zorg voor de kinderen beurtelings voor hun rekening te nemen. De reden hiervoor kan zijn dat ze voor de kinderen alles zoveel mogelijk bij het oude willen houden. Bird nesting, zoals deze regeling ook wel genoemd wordt.

Voordelen

Het lijkt een regeling met veel voordelen. De kinderen blijven in hun vertrouwde omgeving, de dag- en weekroutines kunnen grotendeels blijven bestaan.

Nadelen

Er zijn echter ook nadelen. Soms delen de ouders samen een tweede woning, omdat er niet genoeg geld is voor drie woningen. Ook de eventuele afspraak dat de exen niet met elkaars nieuwe partners opgezadeld worden en dat zij dus niet in het gezamenlijke huis komen, maakt het lastig om echt een nieuw begin te maken.

Routines

Bird nestingOok is de zorgverdeling vaak feitelijk minder 50/50 dan de bedoeling was. Juist omdat de dagelijkse en wekelijkse routines door blijven lopen, betekent het in de praktijk vaak dat de dingen gedaan worden, zoals ze altijd gedaan zijn. Voor de wenselijke routines (de zorg en opvoeding van de kinderen) is dat geen probleem, maar de onwenselijke routines (die nogal eens een rol hebben gespeeld in de beslissing om te gaan scheiden) kunnen leiden tot irritaties. Rotzooi gemaakt, bed niet verschoond, koelkast leeg gegeten en weer het gras niet gemaaid, zijn voorbeelden van zaken die nog steeds aanleiding tot conflict kunnen zijn.

Tijdelijke oplossing

Bird nesting kan als tijdelijke oplossing goed werken om kinderen geleidelijk aan te laten wennen aan een nieuwe situatie. Dit natuurlijk op voorwaarde dat ex-partners enigszins normaal met elkaar omgaan. Als permanente regeling vraagt bird nesting veel van ouders. Bird nesting betekent een beperking in hun vrijheid en comfort. Ze zullen op den duur ook moeten accepteren dat ze in hun eigen woning (want zo voelt het vaak nog steeds) geconfronteerd gaan worden met een nieuwe partner.

Als inlevingstest kan het zeker tellen, namelijk zelf ervaren wat men aan de kinderen gaat vragen: voortdurend heen en weer verhuizen tussen twee huizen, spullen in een koffertje doen en weer uit een koffertje halen. Je inlevingsvermogen groeit erdoor.

 

Bronnen: Co-ouderschap: tips voor een kritische toets, door J. van der Waerden, MfN Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2, 2014 en Echtscheiding Nijmegen