Wat met je lening en spaargeld bij scheiding?

Wat gebeurt er met je woonlening, spaarcenten en verzekeringen bij een scheiding?

Scheiden heeft heel wat implicaties, ook op financieel, legaal en administratief vlak. Aangezien een gewaarschuwd mens telt voor twee, overloopt Spaargids.be hieronder de belangrijkste aandachtspunten wanneer je relatie op de klippen loopt.

Wat gebeurt er met de gemeenschappelijke woonlening?

Daarvoor kunnen jullie verschillende pistes bewandelen. Ofwel verkopen jullie de woning. Met de opbrengst daarvan betalen jullie dan eerst de bank terug. Volstaat het bedrag niet, dan mogen jullie zelf bepalen wie verder terugbetaalt, maar die afspraken gelden alleen tussen jullie beiden. Voor de bank blijven jullie namelijk sámen aansprakelijk.

Overweeg je het huis/appartement en de lening over te nemen? Dan heb je extra kapitaal nodig om het deel van jullie woning af te kopen dat aan je ex-partner toebehoorde. Kan je die opleg uit eigen zak betalen of daarvoor op familie rekenen? Vraag dan aan de bank of je de lening alleen verder mag afbetalen. Anders moet je extra lenen, maar dan onderzoekt de bank wel eerst of je voldoende kapitaalkrachtig bent.

Hoe zit het met de spaarcenten en beleggingen?

Als jullie wettelijk of feitelijk samenwoonden, ben je eigenaar van wat op je eigen zichtrekening, spaarrekening en effectenrekening staat, behalve als je ex-partner kan bewijzen dat het geld erop van hem of haar is.

Zijn jullie getrouwd met gemeenschap van goederen? Dan zijn alle inkomsten gemeenschappelijk. Bij een scheiding met onderlinge toestemming bepalen jullie dan samen wie wat krijgt. Als jullie er niet uit raken, bepaalt de rechter die verdeling. Trouwden jullie daarentegen met scheiding van goederen? Dan hebben jullie elk jullie eigen vermogen, maar kunnen jullie ook zaken samen bezitten, in zogenaamde onverdeeldheid, zoals onverdeelde tegoeden op een rekening. Alleen die onverdeelde bezittingen moeten jullie dan verdelen bij een scheiding.

En de bezittingen van de kinderen?

Als ouders oefenen jullie samen het ‘ouderlijk gezag’ uit, tot jullie kinderen meerderjarig of ontvoogd zijn. Dat betekent onder meer dat jullie de goederen van de minderjarige kinderen samen beheren. Zijn jullie gescheiden met onderlinge toestemming, dan kunnen jullie afspreken dat de ene ouder de bezittingen van de kinderen beheert, terwijl de andere de inkomsten eruit ontvangt. Alle afspraken zijn toegelaten, zolang ze maar in het belang van het kind zijn. Raken jullie er niet uit, dan beslist – opnieuw – de rechter.

Wat gebeurt er met de verzekeringen?

Sloten jullie de woonverzekering (brandverzekering) op jullie beide namen af? En heb je jouw partner uitgekocht en verhuist die? Dan moet hij of zij contact opnemen met de verzekeraar of makelaar, om zijn of haar naam uit het contract te schrappen. Heeft je vertrekkende partner de woonverzekering destijds alleen afgesloten? In dat geval kan je die behouden of elders een nieuwe polis afsluiten. Als jullie de woning verkopen, eindigt de lopende brandpolis drie maanden na het verlijden van de authentieke verkoopakte.

De familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) dekt meestal alle mensen die samen met de verzekeringsnemer onder één dak wonen. Verhuist je partner en was die de verzekeringsnemer? Dan geeft hij of zij de adreswijziging van de polis door en neem jij een nieuwe verzekering op eigen naam en adres.

En hoe loopt het met het ziekenfonds?

Was je persoon ten laste bij je partner voor de mutualiteit? Laat dan een eigen dossier bij het ziekenfonds opmaken. Als jullie beiden apart ingeschreven waren, heb je al een eigen dossier, maar moet je jouw contact- en bankgegevens laten aanpassen. De kinderen zijn in principe ingeschreven bij de ouder die hen fiscaal ten laste heeft. Die laatste ontvangt dan ook de terugbetalingen, maar daar kunnen jullie als ouders van afwijken.

Bron: Tom Dejonghe, in samenwerking met Spaargids.be in HLN

spaargeld scheiding