Bemiddeling verplicht voor je naar de rechtbank kan?


Bemiddeling centraal in het hervormde Burgerlijk Wetboek vanaf 2016?

 

Als het van professor Alain Verbeke (lid is van de Werkgroep erfrecht en huwelijksvermogensrecht, onder leiding van Minister van Justitie Geens) afhangt, alvast wel! Hij pleit er immers voor om de toegang tot de rechter bij conflicten te beperken en daarom bemiddeling belangrijker te maken. Of zoals hij het zelf zegt: “Je moet eerst tonen dat je bereid bent om zelf naar een oplossing te zoeken. De toegang tot de rechter moet je verdienen.”

Bemiddeling bemiddelaar

Bemiddeling als reflex

Het inzetten op bemiddeling bij onder meer familiale conflicten is een goed voorbeeld van hoe men creatiever kan worden om problemen op te lossen. Wanneer de bemiddeling dan toch nog spaak loopt, kan men aan de rechtbank aantonen dat het oplossen van het conflict in der minne niet mogelijk is en dat men de hulp van de rechtbank om uit de impasse te raken nodig heeft. Dergelijke denkwijze, waarbij men eerst naar bemiddeling grijpt, is vandaag de dag nog te weinig een reflex. Volgens professor Verbeke spelen ook advocaten in dat opzicht vaak een negatieve rol. Ze opteren zelf  voor een lange en aanslepende procedure, deels uit eigenbelang, deels uit onwetendheid.

De advocatuur zou dan ook meer oog moeten hebben voor het psychologische aspect. Professor Verbeke pleit dan ook voor het meer inzetten op communicatie skills tijdens de opleiding van juristen, alsook voor het meer inzetten op luisterbereidheid en empathie. Dit zijn immers kwaliteiten die onontbeerlijk zijn voor een bemiddelaar.

Verplichte bemiddeling in 2016?

Wanneer deze voorstellen worden doorgevoerd en de Minister van Justitie in 2016 zijn nieuwe voorontwerpen klaar heeft,zal dit voor het Burgerlijk Wetboek een hele aanpassing betekenen. Maar wel een aanpassing in het belang van mensen met conflicten die ze, mits enige begeleiding, zelf kunnen oplossen  zonder dat er per se rechtszaken van hoeven te komen.

Bron: De juristenkrant dd.26/11/15.