Verblijfsregister, levert voordeel op voor kinderen bij scheiding.

Verblijfsregister na de scheiding

Na de scheiding van hun ouders kunnen kinderen, net als elke burger, slechts op één plaats gedomicilieerd zijn. Dat zorgt wel eens voor problemen als ouders in twee verschillende gemeenten wonen en gekozen hebben voor co-ouderschap. Daarom kan sinds vorig jaar een co-ouder de kinderen ook in de tweede gemeente inschrijven in een verblijfsregister. Maar werkt dit wel? En hoe kan het beter?

Waarom een verblijfsregister

De vakantie komt eraan en werkende ouders willen de opvang van hun kinderen organiseren. Sportactiviteiten, speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang… zijn allemaal initiatieven die succes hebben. Heel wat gemeenten kennen bovendien kortingen toe aan de eigen inwoners. Kinderen kunnen (net als alle burgers) slechts op één plaats gedomicilieerd zijn. Dat betekent dat ze wanneer ze bij de andere ouder in een andere gemeente verblijven compleet uit de boot vallen. Om dit probleem uit de wereld te helpen, kregen de gemeenten in januari 2016 de mogelijkheid om een verblijfsregister te openen. Zo kunnen co-ouders waarvan de kinderen niet in hun gemeente gedomicilieerd zijn, hun kinderen in de eigen (tweede) gemeente registreren en alsnog genieten van de gemeentelijke voordelen.

verblijfsregisterBovendien is de inschrijving in een verblijfsregister ook een erkenning voor de co-ouder die zijn kinderen niet bij zich gedomicilieerd heeft staan, maar toch in co-ouderschap de kinderen opvangt en opvoedt. Daarnaast is zo een verblijfsregister ook belangrijk omwille van veiligheidsoverwegingen: het register biedt de lokale overheid en de veiligheidsdiensten een beter zicht op het feitelijk verblijf. Dat kan cruciaal zijn bij brand of instorting van de woning.

Opgelet, het verblijfsregister biedt geen andere fiscale of sociale rechten.

Nog werk aan de winkel

Een jaar na de lancering blijkt dat zowat 78% van de Vlaamse gemeenten gebruik maakt van een verblijfsregister. Een succes, zou je zeggen. Maar in Wallonië gaat het nog maar om 60%. In Brussel namen wel alle 19 gemeenten het initiatief over. Concreet gaat het in België om 2.038 kinderen die geregistreerd zijn in een verblijfsregister. Het globale gemiddelde over heel Vlaanderen ligt echter maar rond de vijf kinderen per gemeente. Dat kan beter.

Wellicht zijn heel wat co-ouders onvoldoende geïnformeerd. Uit onderzoek blijkt dat maar één op vijf gemeenten communiceerde over het verblijfsregister en dat ze dat bovendien ook maar eenmalig deden. Beter zou zijn om die mogelijkheid steeds opnieuw te vermelden in het gemeentelijk infoblad en ook even uit te leggen hoe men de kinderen concreet kan inschrijven in dat register. Dat kan overigens vrij eenvoudig bij de dienst Bevolking van de gemeente. De co-ouder heeft hiervoor de ouderschapsovereenkomst nodig of de gerechtelijke beslissing over de huisvesting van de kinderen.

Een ander pijnpunt is dat blijkt dat gemeenten niet altijd dezelfde gemeentelijke voordelen verlenen aan geregistreerde kinderen dan aan gedomicilieerde kinderen. Hierover moet er zeker meer eenduidigheid komen. Zo zijn er een aantal gemeenten die de inschrijving in sportkampen, speelpleinwerking of … afhankelijk maken van de domicilie van de ouder en niet van het gedomicilieerde of geregistreerde kind.

Dan is er tenslotte ook nog de vraag om de mogelijkheden van het verblijfsregister uit te breiden. Als in het register ook vermeld zou worden hoe het verblijf van de kinderen precies geregeld is tussen beide ouders, zou men ook een aantal kortingen op Vlaams niveau (bijvoorbeeld de waterfactuur) gelijkmatiger over beide ouders kunnen toekennen. Er is dus zeker nog werk aan de winkel.

Bronnen:

De Standaard 04/04/2017: 2.038 kinderen ingeschreven op 2 adressen & https://sonjabecq.tumblr.com/#_=_

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be