Schoolkeuze na echtscheiding.

Wie kiest de school als ouders uiteen zijn?

Ouders hebben wel eens discussies over de schoolkeuze. Het gaat dan over de ‘juiste’ school of het kiezen van de ‘gepaste’ studierichting voor hun kind. Voor gescheiden ouders of ouders-in-scheiding is dit vaak een meer dan heikel discussiepunt.

In ‘Moneytalk’ van de afgelopen week (12/09/16) besteedt Jan Roodhooft extra aandacht aan deze problematiek. Zelf deed ik dat al eerder in ‘Co-ouderschap en schoolkeuzes’. Toch wil ik graag dit artikel in Moneytalk delen omdat geschillen over schoolkeuze een grote impact hebben op  de kinderen zelf.

Jan Roodhooft geeft hierin een duidelijk overzicht van de diverse stappen die bij een schoolkeuze komen kijken. Graag wil ik hierbij toch wat meer aandacht vragen voor bemiddeling bij problematische situaties.

Hoe bemiddeling kan helpen

schoolkeuze-na-scheidingAls de schoolkeuze een probleem wordt, hoeven ex-partners niet meteen te opteren voor een procedure bij de rechtbank. Zij kunnen ook via bemiddeling tot een oplossing komen. De familiaal bemiddelaar luistert als onafhankelijke derde naar beide partijen. Hij probeert samen met de ouders zicht te krijgen op de knelpunten van die problematische schoolkeuze. Zo kan ruimte gemaakt worden voor de verschillende visies van de ouders over hetgeen zij een ‘goede school’ noemen of over wat zij verwachten van ‘een school op maat van hun kind’. De mening van het kind zelf kan hierbij aan bod komen.

Ook in het geval van een verhuis van een ex-partner, kan bemiddeling heel wat leed voorkomen. De ouder die een verandering aanbrengt in een situatie (bv. door te verhuizen), zal best een compromis zoeken met de andere ouder. Rechters hebben immers een voorkeur om kinderen in hun vertrouwde omgeving te laten.

Naast bemiddelen om tot een goede oplossing te komen, kan de bemiddelaar alleszins ook  een juist wettelijk kader schetsen mocht één van de ouders onverhoopt toch overgaan tot het maken van een schoolkeuze tegen de zin van de andere ouder.

De rechter beslist…..

Als ouders opteren voor een juridisch steekspel, kunnen ze een procedure opstarten voor de rechter. Deze beluistert de argumenten van beide partijen. Kinderen vanaf 12 jaar worden steeds gehoord. Uiteindelijk zal de rechtbank beslissen. Zij houdt onder meer rekening  met de afstand van de verblijfplaats van het kind tot de school, de eerder gemaakte afspraken over de schoolkeuze, het belang van het kind…. Kortom, de schoolkeuze ligt hier volledig in handen van de rechter en niet meer van de ouders.

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be