Handleiding voor een nieuw samengesteld gezin

Handleiding voor een nieuw samengesteld gezin

Een kwart van alle huidige gezinnen in Vlaanderen is een nieuw samengesteld gezin. Zowat zestig procent daarvan valt na verloop van tijd weer uit elkaar. Er is dus zeker nood aan meer inzicht in deze complexe materie, zoals ik in een vorig artikel ‘De overlevingskansen van een NSG’ al aanhaalde. Naast de professionele hulp die een scheidingsbemiddelaar kan bieden, zijn er ook heel wat andere hulpbronnen.

Zo verscheen recent het boek Eerste hulp bij je nieuwe gezin (Lannoo 2017) van scheidingsbemiddelaar en ervaringsdeskundige Maaike Goyens. Ze schreef dit boek niet om uit te leggen hoe het allemaal wèl moet, maar eerder als een praktische handleiding met veel aanknopingspunten. Als ervaringsdeskundige weet zij wat de hindernissen zijn en als scheidingsbemiddelaar stelt ze vast dat weinig mensen echt bewuste keuzes maken wanneer ze een nieuw gezin starten. Ze gaan er, volgens haar, vanuit dat het zich allemaal wel zal uitwijzen… Maar niets is minder waar. Goyens bespreekt in haar boek deze problematiek met een aantal experts waaronder seksuologe en relatietherapeute  Rika Ponnet en kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. Eén van de grootste valkuilen van het stiefouderschap is om het té goed te willen doen en dan teleurgesteld te zijn omdat je niet genoeg erkenning krijgt, vindt Goyens. De rode draad in haar boek is dan ook om problemen te vermijden door vooraf goed na te denken en bewuste keuzes te maken.

Onlangs verscheen ook Bijna alles wat je moet weten over nieuw samengestelde gezinnen (Manteau 2017) van televisiemaker Steve Brouwers. Ook hij schreef het boek op basis van enkele jaren trial-and-error in zijn eigen samengestelde gezin. Samenwonen in een huis vol plusouders, pluskinderen, plusbroers en/of pluszussen zit vol uitdagingen en kansen, tegelijk is het niet altijd eenvoudig: veel manieren van opvoeden komen er bijeen en de communicatie loopt er al eens fout.

In Jij, ik, hij, zij en al de kinderen (Lannoo 2016) beschrijft journaliste Tine Maenhout de wondere chaos van een samengesteld gezin vanuit haar eigen zoektocht naar handvaten. Ze ging op basis van haar eigen ervaringen praten met ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekent om in een samengesteld gezin op te groeien. Het resultaat is een herkenbare zoektocht naar handvaten om een nieuw samengesteld gezin vorm te geven. Want hoe kan iedereen – ouders, kinderen, grootouders – zijn plek vinden in het nieuwe gezin?

Plusoudercoach Anja Pairoux schreef Je wist waar je aan begon!? (Borgerhoff & Lamberigts 2014) op basis van verhalen uit haar praktijk. De uitspraak ‘je wist waar je aan begon’ heeft elke plusouder waarschijnlijk ooit al moeten aanhoren. En klopt hoegenaamd niet. Dit boek wil daarom plusouders leren om zichzelf in zeven stappen te coachen naar een nieuw evenwicht.

nieuw samengesteld gezinIn Thuis in twee gezinnen (Lannoo  2012) heeft therapeute Martine Mingelinckx vooral aandacht voor de kinderen. Het boek is geschreven voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar, wiens ouders verwikkeld zijn in een echtscheiding of die deel (gaan) uitmaken van een nieuw gezin. Thuis in twee gezinnen probeert een antwoord te geven op vragen over de scheiding van ouders en de nieuwe leefsituatie die daarvan een gevolg is.

Journaliste Yolan Witterholt focust in Handboek voor de moderne stiefmoeder (Podium 2013) specifiek op de plusmama. Als ervaringsdeskundige toont ze wat er op je pad kan komen tijdens de eerste jaren van een stiefgezin en geeft ze nuttige adviezen om de voetangels en klemmen te omzeilen of te voorkomen.

De Deen Jesper Juul bespreekt in Bonusouders (Forte Uitgevers 2013) de kansen en mogelijkheden van het ‘patchworkgezin’.

De Nederlandse stiefplancoach en filosofe Corrie Haverkort schreef samen met pedagoge Marlijn Kooistra het boek Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin (Pica 2016 ). De auteurs gaan in hun boek dieper in op vragen die kunnen opduiken bij de start van de relatie. Ze breken ook een lans voor het opstellen van een stiefouderplan, naar analogie met het ouderschapsplan dat ouders in scheiding voor hun kinderen (kunnen) opstellen.

Een  recent boek is Kinderen op de eerste plaats (Nieuwezijds b.v. 2017) van Joanne Pedro-Carroll, die in de VS het Children of Divorce Intervention Program heeft opgericht. Zij verzamelt de recentste wetenschappelijke resultaten en vertaalt die in praktische adviezen.

Zeven jaar

Volgens experts duurt het gemiddeld zeven jaar alvorens een nieuw samengesteld gezin echt goed functioneert. Dus geen paniek als het niet meteen wil vlotten. Met de hulp van bovenstaande boekenwijsheid en/of professionele hulpverleners moet het zeker lukken. Misschien vindt u ook al wat inspiratie in ‘Tips voor stiefouders, wat mag en wat niet’.

Bron: Scheidingsbemiddelaar en ervaringsdeskundige schrijft boek met tips voor ‘nieuwe gezinnen’. (S. Swinnen) HLN 18/11/2017 & Knack Weekend 15/11/2017

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be