De scheidingsmelding

Samen scheiden: het belang van de scheidingsmelding

De scheidingsmelding is een uiterst belangrijke fase in een scheidingsproces. Vaak neemt één partner een scheiding al langer in overweging en wordt de tweede partner plots met die beslissing geconfronteerd. Het spreekt voor zich dat zo een situatie makkelijk escaleert en in het slechtste geval uitmondt in een vechtscheiding.

Twee partners, twee tempo’s

Bij een scheidingsbesluit is er sprake van een eerste en tweede beslisser. De eerste beslisser neemt de scheiding al een tijd in overweging, hij/zij heeft de tijd om alles rustig te overdenken en eventueel al informatie in te winnen. Als hij/zij dan beslist om te scheiden (scheidingsbeslissing) moet dit uiteraard meegedeeld worden aan de partner. Hoe dat gebeurt, is uiterst belangrijk. Plots geconfronteerd worden met de scheidingswens van je partner komt hard aan. Daarom is een overdachte scheidingsmelding erg belangrijk. Gebeurt dat niet, dan wordt in deze fase al de kiem gezaaid van een vechtscheiding.

Scheidingsmelding

De scheidingsmelding is een duidelijke en persoonlijke boodschap van de ene partner aan de andere partner. Daarbij is het belangrijk dat:

  • uw partner de melding ook echt ‘hoort’
  • uw partner laat blijken dat hij/zij heeft begrepen dat u wilt scheiden
  • uw partner reageert op die boodschap

Emotionele reacties op de scheidingsmelding komen meestal meteen na de melding. Ze nemen vaak ook twee à drie weken in beslag. In die periode is het belangrijk dat partners interactie blijven hebben en zo samen tot een scheidingsbesluit kunnen komen. Doorslaggevend hierbij is om de ‘tweede beslisser’ de tijd en de ruimte te geven.

Wat wel/wat niet

  • Ontloop de confrontatie niet maar ga over tot een respectvolle dialoog
  • Ga niet in de aanval door de melding via een advocaat aan te kondigen
  • Kies voor een persoonlijke melding die u rustig en respectvol, maar ook helder en duidelijk brengt

Bron:

Prof. J.P. Hoefnagels “Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden”

scheidingsmelding