Scheidingsbemiddeling

Echtscheidingsbemiddeling

In de Gezinskrant DE BOND verscheen onderstaand artikel (02/12/16) van Yves Coemans over scheidingsbemiddeling. Het geeft in een notendop weer wat een bemiddelaar voor uw kinderen kan doen en hoe bemiddeling uw scheiding beter verteerbaar kan maken.

Kies voor scheidingsbemiddeling in het belang van je kinderen

Het ogenblik waarop je te horen krijgt dat je partner wil scheiden, komt meestal onverwacht. Je wordt overmand door emoties . Op zo’n moment kan je niet meer nuchter nadenken en verantwoorde beslissingen nemen. Maar juist dan moet je als ouder de knoop doorhakken over de verdere opvoeding van je kind(eren). De hulp van een neutrale en bekwame derde persoon kan in dat geval een uitkomst betekenen.

De tijd dat partners bij elkaar bleven uit noodzaak of voor de kinderen is voorbij. Vorig jaar waren er bijna twaalfduizend echtscheidingen in Vlaanderen. Van alle wettelijke samenwoners sinds 2000 zijn al bijna vier op tien koppels uit elkaar. In twee op drie scheidingen zijn kinderen betrokken. Scheidingsbemiddeling kan een vechtscheiding voorkomen en een evenwichtig akkoord bevorderen. Het maakt je scheiding beter verteerbaar en je bespaart bovendien heel wat gerechtskosten. De Federale Bemiddelingscommissie promoot  elk jaar scheidingsbemiddeling tijdens de Mediation Week in oktober. Zo’n week is een goed initiatief, want het is in het belang van het kind dat ouders na de scheiding nog met elkaar kunnen praten en goede afspraken maken.

Ouderschapsplan

In een scheidingssituatie zit je met veel vragen waarop je het antwoord vaak niet kent. Welke verblijfsregeling is het meest geschikt voor je kinderen én past in de agenda van beide ouders? Wie zal welke kosten betalen? Een erkende scheidingsbemiddelaar is opgeleid om aandachtig te luisteren naar de bekommernissen en verwachtingen van beide ouders. Onder zijn of haar deskundige begeleiding kan je een ouderschapsplan uitwerken met concrete afspraken over de gemeenschappelijke kinderen. (Zo’n plan is in België evenwel nog niet verplicht.)

scheidingsbemiddelingEr rijzen ook heel wat technische vragen. Wie krijgt de kinderbijslag? Wie neemt de kinderen fiscaal ten laste? Open je een kindrekening of regel je alles via onderhoudsbijdragen? Op basis van deskundige informatie kan je dan een passende beslissing nemen. Het is de taak van de scheidingsbemiddelaar om ouders daarover correct te informeren en te adviseren. De meeste ouders hebben ook hulp nodig om een rechtvaardige en objectieve onderhoudsbijdrage te berekenen.

Al deze beslissingen hebben vaak belangrijke financiële gevolgen, dus is er nood aan een goede kennis van de kinderbijslagwetgeving en van de gezinsfiscaliteit. Informeer op voorhand bij je scheidingsbemiddelaar of hij je kan helpen met de financiële zaken zoals gezinsfiscaliteit en onderhoudsbijdragen. Sommige bemiddelaars vinden dat scheidende ouders dat zelf moeten uitzoeken. In elk geval moet de bemiddelaar je helpen om tot een evenwichtig akkoord te komen, vooral in het belang van je kinderen.

Eens je een akkoord hebt, is het belangrijk dat de gemaakte afspraken correct op papier staan. Zo’n scheidingsovereenkomst is nodig om duidelijkheid te scheppen én om latere discussies te vermijden. De tekst moet voldoen aan de wettelijke normen en voor beide partijen leesbaar en verstaanbaar zijn. Voorzie in de overeenkomst zeker sleutelmomenten waarop de onderhoudsbijdragen moeten herberekend worden (bijvoorbeeld als de kinderen zes, twaalf of achttien jaar worden). Kinderen kosten nu eenmaal meer naarmate ze ouder worden en overstappen naar een hoger onderwijsniveau. Bepaal daarnaast ook op voorhand de omstandigheden die ervoor zouden kunnen zorgen dat je gemaakte afspraken moet herbekijken.

Alleen als het vrijwillig is

De scheidingsbemiddelaar stelt vanuit zijn ervaring een juridisch correcte scheidingsovereenkomst op die beide ouders ondertekenen. Dat document leg je vervolgens ter bekrachtiging voor aan de familierechter. Zo’n homologatie kost 100 euro aan rolrecht. Zo krijgt je overeenkomst de kracht van een vonnis en heb je meteen een officieel document in handen dat je toelaat om actie te ondernemen als de afspraken niet zouden worden nageleefd.

Scheidingsbemiddeling heeft alleen zin als beide partners vrijwillig willen meewerken om tot een akkoord te komen. Je kunt niemand dwingen om in bemiddeling te gaan. Het is belangrijk dat partners die uit elkaar gaan, goed naar elkaar luisteren. Zoiets kan je niet forceren. De scheidingsbemiddelaar helpt bij het proces om te groeien naar een akkoord, waarin beide partijen zich terugvinden.

Twijfel je nog of een bemiddeling voor jullie een optie is? Vraag dan samen met je partner een kennismakingsgesprek met een scheidingsbemiddelaar. Dat verplicht je nog tot niets. Je betaalt hooguit een uurtarief en je kunt alvast testen of het klikt met de bemiddelaar, want dat bevordert het bemiddelingsproces.

Sneller en goedkoper

Een bemiddelingstraject duurt meestal niet langer dan enkele weken. Dat is een groot verschil met vechtscheidingen, die vaak jarenlang blijven aanslepen. Bovendien kost scheidingsbemiddeling een stuk minder dan jarenlang procederen, met oplopende advocaatkosten.

Het is in ieder geval zo dat afspraken die je samen in overleg hebt gemaakt, langer standhouden. Bovendien zijn ze later opnieuw makkelijker bespreekbaar als dat nodig mocht zijn. Dat doe je dan ook liefst met een bemiddelaar, in plaats van voor de familierechtbank.

Lees ook: Wat een bemiddelaar voor je kinderen kan doen

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be