Een op twee huwelijken draait uit op een echtscheiding

Een op twee huwelijken draait uit op een scheiding (of vechtscheiding)

Alhoewel het aantal scheidingen blijft dalen, draait toch nog altijd bijna een op twee huwelijken uit op een echtscheiding. Helaas resulteert dit nog te vaak in een vechtscheiding. Daar lijdt iedereen onder,maar vooral voor de kinderen is dit heel belastend. Bemiddeling kan dat voorkomen. Er moeten immers heel wat knopen worden doorgehakt: Waar gaan de kinderen wonen? Wie blijft in de gezinswoning? Welke alimentatie moet worden betaald? Hoe worden de goederen verdeeld?….

Waarom blijft het aantal echtscheidingen in België dalen? Vermoedelijk deels door de crisis, meent socioloog Dimitri Mortelmans (UA). Hij verwacht een opstoot wanneer de economie weer aantrekt. Anderzijds speelt de daling van het aantal huwelijken ook een rol. Volgens socioloog Patrick Deboosere (ULB) neemt het aantal getrouwde Belgen jaar na jaar af en worden wettelijk en feitelijk samenwonen steeds populairder.

Uitelkaar bij echtscheiding

Forse toename van het beëindigen van samenwoningscontracten

Het aantal samenwonenden is de laatste jaren gestegen, maar helaas stelt men tegelijk ook een sterke toename van het aantal ‘beëindigingen van samenleven’ vast (Knack 19/07/2015). Het is immers simpel om een samenwoningscontract te beëindigen. Indien beide partners over alles akkoord gaan, kan dit eenvoudig via een vastlegging op de burgerlijke stand. Iets ingewikkelder wordt het als er kinderen in het spel zijn. Afspraken over de kinderen kunnen best in een gehomologeerde ouderschapsovereenkomst gegoten worden om meer zekerheid te bieden.

Ook hier is er een cruciale rol weggelegd voor de bemiddelaar om alles in goede banen te leiden, wat uiteraard de kinderen en de verdere relatie tussen de partners ten goede komt.