Al 800 kinderen van gescheiden ouders kregen een buddy

Al 800 kinderen van gescheiden ouders kregen een buddy

Kinderen van gescheiden ouders willen wel eens hun verhaal kwijt, hun gevoelens uiten of tips vragen aan iemand die hetzelfde meemaakte. Dat kan via Villa Pinedo en het online buddy-project.

Villa Pinedo

gescheidenKinderen kunnen vaak niet openlijk met hun ouders praten over hun gevoelens over de scheiding. Villa Pinedo is een online forum waarop ze die ervaringen over scheiding kunnen delen. Een tijdje geleden startte Villa Pinedo met een online buddy-project. Kinderen en jongeren van 10  tot 23 jaar kunnen een buddy aanvragen voor tips, adviezen of gewoon een luisterend oor. Want wie kan hen daarbij beter ondersteunen dan ervaringsdeskundige jongeren? Zo kregen intussen al 800 kinderen een online-buddy!

Buddy-project

Het buddy-project koppelt kinderen van gescheiden ouders met studenten die hetzelfde hebben meegemaakt. Ze kunnen met elkaar communiceren via een speciale app om zo ervaringen over de scheiding uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

De buddy’s zijn tussen 18 en 24 jaar oud en zelf kind van gescheiden ouders. Ze zijn dus ervaringsdeskundigen op het gebied van scheiden en begrijpen wat kinderen doormaken. Villa Pinedo selecteert de buddy’s zorgvuldig en geeft hen bovendien een training.

Kinderen en de studenten worden niet willekeurig aan elkaar gekoppeld. Het koppelen gebeurt zo veel mogelijk op ervaring. Zo wordt een kind dat zenuwachtig is voor een gesprek met de kinderrechter gekoppeld aan een buddy die dit al eens heeft meegemaakt.

Zie voor meer informatie: www.villapinedo.nl/buddy

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be