Hoeveel kost een kind

Hoeveel kost een kind?

Het cliché dat elk kind een huis kost, klopt. Natuurlijk rijst hierbij de vraag wat het opvoeden van een kind in twee gezinnen dan wel kost.

Kind in een klassiek gezin

Studies tonen aan dat het bedrag dat ouders maandelijks spenderen aan hun kinderen samenhangt met hun inkomen. Daarnaast speelt ook de leeftijd van het kind, het aantal kinderen in het gezin (en hun leeftijd) een rol. Onderstaande tabel van de Gezinsbond geeft een overzicht van de kostprijs voor één kind. In functie van het beschikbare gezinsinkomen geven ouders dus meer of minder uit om hun kind op te voeden.

hoeveel kost een kindLet op:

De basiskostprijs per kind zakt naargelang er meer kinderen in het gezin zijn. Ouders moeten immers de tering naar de nering zetten naarmate er meer kinderen in het gezin komen.

Kinderopvangkosten en studiekosten werden NIET opgenomen in de berekening. Nochtans kunnen die kosten flink oplopen. Een gezin met een gemiddeld maandinkomen betaalt voor de opvang van één kind volgens de tarieven van Kind & Gezin 23,08 € per dag (of 507,76 € per maand). Ook studeren kost heel wat. In het basisonderwijs gaat het om zo’n 32 € per maand. In het middelbaar onderwijs: 101 €/maand in het ASO tot 116 €/maand in het kunstonderwijs. Een jaar studeren aan de hogeschool voor een bacheloropleiding kost een niet-beursstudent 2806 €, een jaar universiteit 2446 €. Komt daar nog een kot bij dan kost u dat respectievelijk 7030 € of 6670 € per jaar. Sommige onderzoekers spreken zelfs over 12 425 € per jaar…

Kinderbijslag en fiscale voordelen dekken de kosten helaas niet. De kinderbijslag en het fiscale voordeel van kinderen ten laste dekt maar één derde van wat een kind minimaal kost.

Kind in twee gezinnen

Een kind opvoeden in twee gezinnen brengt heel wat extra kosten met zich mee en is duurder dan wanneer het opgroeit in een klassiek gezin. Maar die kosten worden door de twee ouders gedragen. Dat betekent dat elke ouder meestal minder betaalt dan wanneer het kind voltijds bij hem of haar zou wonen.

Hoeveel de meerkosten bedragen, hangt af van de gekozen verblijfsregeling. Zo is er onder meer de co-ouderschapsregeling (waarbij het kind beurtelings en even lang bij elke ouder woont) of de klassieke weekendregeling (waarbij het kind bij de ene ouder woont en een weekend op twee bij de andere ouder verblijft, alsook de helft van de vakantie). Naast de verblijfsregeling speelt ook de leeftijd van het kind een rol en het feit of het kind bij een koppel of een alleenstaande ouder woont.

LEEFTIJD                                          2-3 jaar        4-5 jaar       6-11 jaar      12-17 jaar

Bij alleenstaande ouder

Co-ouderschap                               +47%           +42%             +31%             +26%

Weekendregeling                            +42%           +49%             +37%             +34%

Bij koppel

Co-ouderschap                               +50%            +45%             +34%            +28%

Weekendregeling                            +61%            +54%             +40%            +37%

Doordat de kosten gedeeld moeten worden betaalt elke ouder meestal minder dan wanneer het kind voltijds bij hem of haar zou wonen. Bij een regeling met co-ouderschap ligt het totaalbudget tussen 4 en 15% lager voor een alleenstaande en tussen 3 en 13% voor koppels. Dat komt doordat er minder moet worden uitgegeven aan voeding en verbruikskosten, terwijl kosten zoals kleding, gezondheid, onderwijs en mobiliteit over beide ouders kunnen verdeeld worden.

In een weekendregeling verblijven de kinderen de meeste tijd bij één ouder. Het totaalbudget voor die ouder verschilt bijna niet met dat voor voltijds inwonende kinderen. Een weekend op twee en de helft van de vakantie verblijft het kind bij de andere ouder. Ook die ouder maakt kosten, maar alleszins minder dan voor de relatiebreuk.

Het is belangrijk om uw fiscale rechten zoveel mogelijk uit te putten. Dat kan bijvoorbeeld door bij een scheiding tot objectieve onderhoudsbijdragen te komen. Als erkend familiaal bemiddelaar en jurist kan ik hierbij zeker helpen.

Bron: Hoeveel kost een kind – Netto De Tijd maart 2018 & november 2016

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be