Bemiddeling krijgt een volwaardige plaats binnen justitie

Bemiddeling binnen justitie

Ruim 10 jaar na de inwerkingtreding van de Bemiddelingswet heeft bemiddeling in de Belgische praktijk nog geen volwaardige positie gekregen als alternatieve manier van geschillenoplossing. Minister van Justitie, Koen Geens, komt in zijn Justitieplan met concrete voorstellen om de keuze voor bemiddeling te promoten.

Bemiddeling in de lift

bemiddeling - rechtbankUit cijfers van de bemiddelingsbarometer van 2016 blijkt dat bemiddeling in de lift zit. Zo waren er  17 procent meer bemiddelingen in 2015 in vergelijking met 2013. Maar het kan nog beter want er is nog steeds een onevenwicht tussen het aantal bemiddelingen en de gerechtelijke procedures. Daarom wilde de Federale Bemiddelingscommissie in de Mediation week (van 17 tot 21 oktober) de aandacht vestigen op bemiddeling. Minister Koen Geens trapte de week af.

Justitieplan

In zijn Justitieplan stelt de minister dat er meer moet ingezet worden op bemiddeling omdat een bemiddelde oplossing de verzoening van de partijen impliceert. Hij komt daarom met concrete voorstellen. Mensen die een aanbod tot bemiddeling weigeren zouden hun beslissing moeten motiveren en ze kunnen hierover ondervraagd worden. Daarnaast wil de minister de drempel verlagen en de betrokken partijen beter en sneller informeren over de opties die ze hebben om het geschil op te lossen. Een betere begeleiding en informatieverstrekking zal de drempel voor burgers om voor bemiddeling te kiezen, verlagen. Bovendien wil de minister het beroep van bemiddelaar opwaarderen en beschermen. Tenslotte stelt de minister voor om ook de structuur en de opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie te moderniseren.

Bemiddelde oplossing is een duurzame oplossing

Wanneer de partners voor het oplossen van een geschil in dialoog gaan in plaats van meteen de tussenkomst van een rechter te eisen, is de bemiddelde oplossing meer gedragen. De uitkomst is immers een compromis tussen de partijen en geen maatregel die een rechter oplegt. Bemiddeling leidt tot evenwichtige en duurzame oplossingen voor tegenstrijdige belangen.

Daarnaast zijn er nog andere potentiële voordelen zoals kosten-en tijdsbesparing voor de partijen, ontlasting van het gerechtelijk apparaat, herstel van de onderliggende familierelaties maar eerst en vooral ook het bevorderen van een kindgerichte ouderschapsregeling.

Bemiddeling als mogelijk oplossingstraject

Minister Geens gaat in zijn Justitieplan niet zover als professor Verbeke (lees ook: Bemiddelen verplichten voor je naar de rechtbank kan?) die ervoor pleitte om bemiddeling te verplichten voor je naar de rechtbank kan: “Je moet eerst tonen dat je bereid bent om zelf naar een oplossing te zoeken. De toegang tot de rechter moet je verdienen.” (Juristenkrant 26/11/15)

Minister K. Geens stelt: “ Ik wil bemiddeling een volwaardige plaats geven binnen justitie. Bemiddeling als vorm van oplossingstraject moet ondersteund worden. Met stimulansen op diverse domeinen wil ik hier dan ook werk van maken. De betrokken partijen moeten alternatieven van geschillenoplossing kennen en de drempel hier naartoe moet verlaagd worden.”

 Bron: Persbericht Koen Geens, Minister van Justitie ( 17/10/16)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be