Limburgse rechtbank stuurt scheidende koppels verplicht naar bemiddelaar

Limburgse rechtbank stuurt scheidende koppels verplicht naar trajectbemiddelaar

De Limburgse familierechtbank opent het nieuwe gerechtelijk jaar met een primeur: scheidende koppels moeten voortaan verplicht langs een trajectbemiddelaar passeren. De rechtbank doet dat omdat ze ervan overtuigd is dat de bemiddelaar een grote rol kan spelen om de scheiding sneller, goedkoper en tot grotere tevredenheid van de partijen af te handelen. Bovendien zou op deze manier ook de werkdruk op de rechtbank zelf verminderen.   

Er is meer dan het oude strijdtoneel

Jaarlijks stappen heel wat koppels naar de rechtbank omdat ze het niet eens worden over de afhandeling van hun scheiding. Discussies over uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling van de kinderen, de onderhoudsbijdrage, de schoolkeuze… zorgen voor een hoop frustratie, stress, wrevel en erger. Vanzelfsprekend zijn de kinderen daar de dupe van. De Limburgse familierechtbank wil het graag anders en zet daarom fors in op bemiddeling. De rechtbankvoorzitter Tony Heeren zegt het zo: “Met dit project willen wij duidelijk maken dat er meer is dan het oude strijdtoneel van justitie waarin het ‘jij tegen ik’ is en de rechter de knoop moet doorhakken. Door fors in te zetten op trajectbemiddeling hopen we dat de koppels met de hulp van een bemiddelaar zelf de zaken gaan uitpraten en tot een oplossing op maat van het koppel en de kinderen komen. Tijdens een bemiddeling is de inbreng van het koppel groter en persoonlijker dan wanneer het geschil volledig in handen van de rechter wordt gelegd.”

Onbekend maakt onbemind

Tegenwoordig worden scheidende koppels bij oproeping schriftelijk geïnformeerd over het bestaan van bemiddeling. Ook tijdens de zitting besteedt de rechter doorgaans even tijd hieraan. Al met al worden de koppels dus slechts heel beperkt ingelicht over deze alternatieve geschillenbeslechting. De Limburgse familierechtbank gaat dit nu anders aanpakken. Zo zullen alle koppels bij de inleiding van hun zaak op de rechtbank door de rechter verplicht worden om een gesprek te hebben met een trajectbemiddelaar. Tijdens dit gesprek krijgen ze informatie over de keuzemogelijkheden die er bestaan om tot een oplossing van het conflict te komen. Zo kunnen ze kiezen om met een familiale bemiddelaar aan de slag te gaan. De rechter geeft hen daarvoor voldoende tijd. Op een later tijdstip verschijnen ze dan opnieuw voor de rechter om het resultaat te bekijken. Blijft de zaak muurvast zitten en weigert het koppel om mee te werken, dan verwijst de rechter hun zaak alsnog door naar de maatregelenkamer, waar hij op een later tijdstip uiteindelijk zelf de nodige beslissingen neemt.

Een knop (durven) omdraaien

bemiddelaarDit project in de Limburgse familierechtbank is uniek omdat zij, in tegenstelling tot andere familierechtbanken in het land, een format opgesteld hebben waarbij koppels verplicht worden om te gaan luisteren naar de keuzemogelijkheden die er bestaan om tot een duurzame en evenwichtige oplossing van hun conflict te komen.  “Door het bezoek aan de trajectbemiddelaar te verplichten, hopen we dat koppels een knop omdraaien en weten dat er nog een andere, betere manier bestaat om tot een mogelijke oplossing te komen”, aldus Heeren.

Hij is ervan overtuigd dat bemiddeling een scheidingsprocedure goedkoper maakt doordat de afhandeling veel sneller kan gebeuren. Bovendien is het resultaat een regeling waarin iedereen zich kan vinden. Extra pluspunt is  ook dat de werkdruk op de rechtbank vermindert.

Welke familierechtbank volgt?

Dit project in de Limburgse familierechtbank is uniek. Hopelijk krijgt het snel vervolg in andere familierechtbanken. Tot nu toe blijft de informatie over bemiddeling daar immers vrij summier en verwijst de rechter scheidende koppels  weinig (of niet) door naar een erkend bemiddelaar. Niettemin wordt een scheiding, zeker in het belang van de kinderen, best in de hand genomen door een neutraal bemiddelaar met een juridische en psychologische vorming die er financieel geen belang bij heeft om het conflict te rekken door het op de spits te drijven. Overigens werkt minister Geens momenteel aan een wet die bemiddeling een boost kan geven, precies omdat ook hij overtuigd is van de rol die bemiddeling kan spelen (Lees ook: Praten is beter dan naar de rechter stappen).  Welke familierechtbank stapt mee in dit project?

Bron: ‘Goedkoper en snellere afhandeling’ in Het Belang van Limburg 01/09/2017

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be