Belastingsbrief na scheiding

Hoe regel ik mijn belastingsbrief na een scheiding?

Het antwoord op onderstaande belastingvraag kan interessant zijn  voor mensen in scheiding.  Expert Ann Rasschaert van Wolters Kluwer zet alles even op een rijtje (De Standaard)  

Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar uit elkaar gegaan, en dit jaar officieel gescheiden. Hoe moet ik mijn aangifte in orde brengen, als zij niet alle nodige documenten aanlevert? En hoe gaat de terugbetaling in zijn werk?

Voor feitelijke scheiding en echtscheiding gelden volgende principes:

  • Voor het jaar van feitelijke scheiding worden de belastingplichtigen fiscaal nog als gehuwden (of wettelijk samenwonenden) beschouwd en dus gemeenschappelijk belast.
  • Voor het jaar van echtscheiding wordt elke gescheiden partner fiscaal als alleenstaande beschouwd en individueel belast, zelfs indien dat eveneens het jaar van feitelijke scheiding is.

‘Feitelijk gescheiden’ betekent in een fiscale context in principe hetzelfde als in het burgerlijk recht: kort gezegd houdt het in dat u niet meer samenwoont, en niet meer wil samenwonen. Dit is een feitelijke toestand, het moet niet noodzakelijk uit een rechterlijke beslissing blijken. De bewijslast van de feitelijke scheiding ligt bij de belastingplichtige.

U bent feitelijk gescheiden in 2019, en de echtscheiding heeft zich voltrokken in 2020. Code 1019 in vak II ‘Uw feitelijke scheiding vond plaats in 2019’ moet dan worden aangekruist.

De mogelijkheid bestaat om al individueel een aangifte in te dienen. Als uw ex-echtgenote niet de benodigde documenten aanlevert, kan u dus apart een aangifte indienen op basis van uw eigen inkomsten en uw aandeel in de gemeenschappelijke inkomsten, en uw echtgenote melden dat zij dit ook moet doen.

De wet bepaalt dat, hoewel u en uw ex-echtgenote voor inkomstenjaar 2019, aanslagjaar 2020 nog gemeenschappelijk belast zullen worden in één aanslagbiljet, u de belastingambtenaar kan vragen het aandeel van elke partner in de aanslag te bepalen. In de praktijk gaat de fiscus zelf over tot opsplitsing van de te betalen belastingen zodra hij op de hoogte is van twee verschillende inschrijvingen in het bevolkingsregister en de echtgenoten dus feitelijk gescheiden zijn.

belastingsbrief na scheiding

In een recente parlementaire vraag gaf de minister van Financiën meer uitleg bij deze administratieve praktijk. De fiscus zal het fiscale aandeel in de teruggave van elk van de partners bepalen en via een afzonderlijke brief meedelen. In onderling akkoord kunnen de partners kiezen voor de wijze waarop de gezamenlijke teruggave hen kan worden vereffend. Hierbij kan ook worden gekozen voor een vereffening aan een notaris of een advocaat, wat een alternatief is bij een lopende echtscheidingsprocedure. Bij gebrek aan een gezamenlijke keuze, zal de fiscus de teruggave vereffenen volgens het aangekondigde fiscale aandeel (Vraag 2546 Van Biesen 22 februari 2019, Vr. en Antw. Kamer, 54, nr. 185, 177-178).

In principe zal u dus automatisch een opsplitsing ontvangen. Voor alle zekerheid kan u toch nu al aan uw belastingambtenaar melden dat u feitelijk gescheiden bent in 2019 en apart een aangifte zal indienen en wenst dat het aandeel van elke partner in de aanslag bepaald wordt.

Lees ook:  Belastingsaangifte na scheiding