Belastingbrief bij echtscheiding

Belastinggids bij echtscheiding

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten hoe u uw inkomsten moet aangeven als de gezinssituatie in de loop van het jaar ingrijpend is gewijzigd. Hoe vul je bijvoorbeeld je belastingbrief in bij echtscheiding? De Belastinggids bij Budget & Recht (nr. 276 – mei/juni 2021) zet een en ander op een rijtje. Hieronder leest u er meer over.

Feitelijk gescheiden of wettelijke samenwoning werd beëindigd

*U bent feitelijk gescheiden in 2020 maar de echtscheiding werd nog niet overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand of er werd nog geen verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning afgelegd.

U en uw partner zullen voor het hele jaar gemeenschappelijk worden belast. U moet dus samen met uw partner een gezamenlijke aangifte indienen. Leeft u in onmin, dan aanvaardt de fiscus dat u elk afzonderlijk een papieren aangifte invult. U moet evenwel dezelfde kolom invullen als in uw gezamenlijke aangifte. De fiscus zal dan één enkel aanslagbiljet opstellen.

*U bent feitelijk gescheiden en de echtscheiding werd in 2020 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand of er werd een verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning afgelegd.

In dit geval wordt u voor het hele jaar als alleenstaande beschouwd. Voor mensen die uit de echt zijn gescheiden, telt voor de fiscus de datum waarop de scheiding werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als uw echtscheidingsvonnis in 2020 werd uitgesproken maar pas in 2021 werd overgeschreven, beschouwt de fiscus u pas uit de echt gescheiden in 2021 en wordt u pas vanaf dat jaar belast als alleenstaande.

Wat als het gezin een eenoudergezin werd

Als u wordt belast als alleenstaande ouder (al dan niet in co-ouderschap) en u woont niet samen met een andere persoon dan uw eigen (klein)kinderen, (groot)ouders, broers of zussen (dus niet met een partner), dan kunt u een extra belastingvoordeel krijgen. Vink daarvoor het vakje ‘neen’ bij nr. 1101 in vak II aan. De fiscus zal zelf uitmaken of je inkomsten laag genoeg zijn en niet alleen bestaan uit vervangingsinkomsten (tenzij een uitkering voor arbeidsongeschiktheid). Ze moeten tussen 3 380 € en 15 860 € liggen (maximaal voordeel van 477 € naargelang van het aantal kinderen). Daarboven geldt een afbouwregeling tot een beroepsinkomen van 20 090 €. Ook kan u in dat geval een hogere belastingvermindering voor kinderopvangkosten krijgen: tot 75% in plaats van 45%.

Wie heeft de kinderen ten laste

Aangezien u gescheiden bent, moet u twee afzonderlijke aangiftes invullen. U moet het dus eens worden met uw ex wie de kinderen ten laste neemt. Wordt er niets vermeld, dan baseert de fiscus zich doorgaans op het domicilie van het kind.

Meer hierover in een volgende bijdrage.

belastingbrief bij echtscheiding