Bemiddelen bij scheiding

Een erkend bemiddelaar of scheidingsconsulent is professioneel opgeleid om een bemiddelingstraject te begeleiden en moet aan de voorwaarden van de Federale Bemiddelingscommissie voldoen.

Bemiddeling is erop gericht om de partijen zelf tot een goede oplossing van hun conflict te laten komen. Als bemiddelaar help ik u daarbij door ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de partijen open en constructief blijft.

Het bemiddelingstraject is altijd vrijwillig. Dit houdt in dat u op elk ogenblik de bemiddeling kunt stopzetten.

Bemiddeling is vertrouwelijk. Voor mij geldt het beroepsgeheim, voor de partijen het bemiddelingsprotocol, afgesloten in de eerste sessie. Niets van wat er gezegd of geschreven wordt, kan worden gebruikt in een eventuele latere procedure.

Mijn taak is om als neutrale persoon mijn cliënten relationeel en emotioneel bij te staan. Ik luister onpartijdig naar ieders noden en bezorgdheden en bewaak ieders belangen.

Zeker wanneer kinderen betrokken partij zijn, moet er met de grootst mogelijke zorg bemiddeld worden. De belangen van de kinderen bij echtscheidings- of ouderschapsbemiddeling krijgen mijn speciale aandacht en zorg.

Als jurist – bemiddelaar ben ik overigens thuis in wetgeving en gerechtelijke procedures. Bijgevolg kan ik naast relationele bijstand ook een gericht juridisch advies verlenen bij het opstellen van de wettelijk verplichte overeenkomsten.

In geval van scheidingsbemiddeling gaat het om volgende overeenkomsten:

Scheidingsovereenkomst

Wanneer u gehuwd bent en beslist hebt om te scheiden bij onderlinge toestemming (EOT), dan moet er een scheidingsovereenkomst worden opgesteld. Deze scheidingsovereenkomst wordt door mij als bemiddelaar in overleg met u opgesteld en bevat de afspraken die u bent overeengekomen.

De scheidingsovereenkomst omvat:

◊ De ouderschapsovereenkomst, indien u samen minderjarige kinderen heeft (gezag, verblijf, onderhoudsgeld)
◊ De huisovereenkomst, indien u samen een huis heeft
◊ De goederenovereenkomst (roerende goederen, financiën, schulden, belastingen, verzekeringen, erfrecht)

Ouderschapsovereenkomst

Wanneer u gehuwd bent of samenwoont en u wilt uit elkaar gaan, dan moet er een regeling voor de kinderen worden vastgelegd. Deze ouderschapsovereenkomst wordt door mij als scheidingsconsulent in overleg met u opgesteld en bevat de afspraken die u bent overeengekomen.

De ouderschapsovereenkomst omvat:

◊ De regeling over het ouderlijk gezag
De verblijfsregeling
De regeling over het onderhoudsgeld

wat doet een bemiddelaar scheidingsconsulent

www.samenbemiddelen.be