Samenwonenden vergeten afspraken op papier te zetten

Samenwonenden vergeten afspraken over geld op papier te zetten

Wettelijk samenwonen is een formule die aan populariteit wint. Op het eerste gezicht lijkt het alsof er weinig verschil bestaat met een huwelijk. Maar in de praktijk leggen wettelijk samenwonenden bijna nooit financiële afspraken vast in een samenlevingscontract. De gevolgen hiervan worden pijnlijk duidelijk bij een relatiebreuk of het overlijden van een partner.

Wettelijk samenwonen zit in de lift, maar….

Het aantal wettelijk samenwonenden evenaart het aantal trouwers. Toch is de juridische situatie van beide compleet anders. Wie trouwt, krijgt van de wetgever een heel juridisch kader ‘cadeau’. Het gaat om rechten en plichten tijdens het huwelijk, bij een echtscheiding of bij een overlijden. Dat is dus niet het geval bij samenwonenden, de wetgever laat hen zo goed als in de kou staan. Reden te meer om zelf financiële afspraken te maken voor het samenwonen op zich, maar ook voor een eventuele relatiebreuk. Zeker als het gaat om nieuw samengestelde gezinnen.

Maar in de praktijk gebeurt dat niet: amper 431 wettelijk samenwonende koppels stelden tussen september 2015 en oktober 2016 zo’n samenlevingscontract op. Dat is een heel contrast met de gehuwden: jaarlijks registreren notarissen zo’n 18.000 huwelijkscontracten. Waarom worden er zo weinig samenlevingscontracten opgesteld?

Samenwonenden staan in de kou

samenwonendenEr worden zo weinig samenlevingscontracten opgesteld omdat de samenwonenden er geen afspraken over hun erfenis in kunnen maken. Gehuwden kunnen dat wel in hun huwelijkscontract.

Daarnaast zijn echtgenoten wettelijk beschermde erfgenamen. Zelfs als ze niets regelen, erven ze minstens het vruchtgebruik op de helft van elkaars nalatenschap. Wettelijk samenwonende partners daarentegen erven wettelijk alleen het vruchtgebruik op de gezinswoning. Zelfs dit kan in een testament aan iemand anders worden nagelaten, zelfs zonder medeweten of het akkoord van de langstlevende partner.

Wat doet de wetgever

Minister van Justitie Koen Geens werkt al jaren aan een aanpassing, maar die is helaas nog niet in zicht. Politici overleggen al jaren over zowel de modernisering van het erfrecht als over een opfrissing van het huwelijksvermogensrecht. Beide zijn immers als een ‘Siamese tweeling’ omdat het huwelijkscontract bepaalt wat in de erfenis van een overleden echtgenoot zit.

Voor de modernisering van het erfrecht verwachten de betrokkenen begin 2017 een wetgevend initiatief. Maar over een opfrissing van het huwelijksvermogensrecht blijken de coalitiepartners het moeilijker eens te raken. Een politiek akkoord daarover verwachten de betrokkenen pas ten vroegste in het voorjaar van 2017.

Wettelijk samenwonen biedt dus heel wat minder bescherming dan een huwelijk. Lees ook Uit elkaar gaan vergt meer afspraken dan gaan samenwonen. Meer informatie over samenlevingscontracten en eventuele hulp hierbij door een bemiddelaar kan heel wat leed voorkomen.

Bron: Samenwonenden vergeten afspraken over geld op papier te zetten (De Tijd: Nadine Bollen – 25/11/16)

Wilt u meer informatie? Maak dan gerust een afspraak of neem contact op via het invulformulier. Ik help u graag verder.


Kinderen - Samen bemiddelenwww.samenbemiddelen.be