Samenleven in een nieuw samengesteld gezin

Samenleven met een kind of ouder in een nieuw-samengesteld gezin

Samenleven met een kind of ouder waaraan je niet verwant bent, het zorgt voor uitdagingen. Radiozender JOE bestelde bij het onderzoeksbureau iVox een studie hierover voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ van Tess Goossens. De krant Het Laatste Nieuws (22/11/20) kon de resultaten inkijken en maakte de volgende synthese:

Vier op de tien Vlamingen in een samengesteld gezin ergeren zich aan hun pluskind(eren), maar vrouwen ergeren zich sneller dan mannen

Anno 2020 komen niet-klassieke gezinsindelingen steeds vaker voor. Ongeveer een kwart van de Vlamingen maakt deel uit van een nieuw samengestelde familie: minstens een partner heeft met andere woorden een kind uit een vorige relatie. En dat brengt de nodige polariteiten met zich mee, zo blijkt uit een onderzoek. 

Samenleven met een kind of ouder waaraan je niet verwant bent, het zorgt voor uitdagingen. Volgens een studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van radiozender JOE (voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’), ergert zo’n veertig procent van de Vlamingen zich soms aan hun pluskind(eren). Opvallend: 44 procent van de vrouwen ergert zich, in vergelijking met ‘slechts’ 29 procent bij de mannen

Eigen kinderen

Die cijfers betekenen óók dat zo’n zes op tien Vlamingen wel een hecht gezin vormen met hun nieuwe familieleden. 71 procent vindt zelfs dat ze even goed functioneren als een klassiek gezin. Sterker nog: de helft geeft aan hun pluskinderen te behandelen alsof het kinderen van zichzelf zijn.  Ook hier zit er groot verschil tussen de seksen. Slechts 42 procent van de dames ziet haar pluskind als een eigen kind, in vergelijking met 71 procent mannen.  Als je zelf geen kinderen kan krijgen, heb je minder moeite met het aanvaarden van nieuwe kinderen, zo blijkt. 

Wat ook opvalt is de grote generatiekloof wat nieuw samengestelde gezinnen betreft. 92 procent van de mensen jonger dan 34 zeggen hun pluskind als een eigen kind te beschouwen, ten opzichte van 59 procent vijfenvijftigplussers en 43 procent van de mensen uit de leeftijdscategorie daartussen. 

Moeilijker dan ‘gewoon’ gezin

En hoe zit het met de opvoeding? Bijna drie kwart van de Vlamingen hecht er belang aan dat hun nieuwe partner betrokken is bij de manier waarop kinderen uit een vorige relatie worden grootgebracht. Al loopt dat niet altijd van een leien dakje: volgens meer dan de helft is de opvoeding in nieuw-samengestelde gezinnen moeilijker dan in een klassiek gezin. Ook voor de kroost is het niet altijd even makkelijk. De meerderheid van de ouders denkt dat hun kinderen het moeilijk vinden om onderdeel van een nieuw gezin te zijn. Tot slot vindt driekwart van de Vlamingen het oké als hun nieuwe partner hun kinderen berispt.

samenleven nieuw samengesteld gezin

Lees ook:

Tien dingen die een succesvol samengesteld gezin anders doet