Nieuw samengesteld gezin & belastingen

Nieuw samengestelde gezinnen kunnen een paar duizend euro besparen op belastingen

Hoe kunt u als nieuw samengesteld gezin een paar duizend euro’s besparen op uw belastingen? Fiscalist Koenraad Tranchet legt het uit in een gesprek met Ariane De Borger van Het Laatste Nieuws (19/05/22).

Niemand wil de fiscus meer geven dan waar hij recht op heeft. Toch blijven te veel mensen elk jaar weer afstand doen van duizenden euro’s waar ze recht op hebben. Fiscalist Koenraad Tranchet ziet dat vaak bij het invullen van de belastingaangifte van zijn klanten. Ook met het ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ is het niet altijd zo eenvoudig om je belastingaangifte correct in te vullen. Zo blijken mensen dikwijls nog te veel te betalen, of te weinig terug te krijgen. Om daarbij te helpen, deelt HLN praktisch advies van hun geldexperten. Vandaag komt fiscalist Koenraad Tranchet aan het woord. We pikten uit het gesprek die items uit die specifiek betrekking hebben op een nieuw samengesteld gezin. Hieronder leest u zijn advies.

Nogal wat mensen blijken te goeder trouw te veel belastingen te betalen. Omdat ze de aanwijzingen op de aangifte verkeerd begrijpen en de fiscus dat misverstand niet corrigeert. “Ik wil de mensen geen eten geven die het onderhoudsgeld voor hun kinderen in hun aangifte noteren en er dan onnodig belastingen op betalen”, bezweert Koenraad Tranchet ons. De fiscalist maakt deel uit van Fiscaal Ideaal, een actiegroep van belastingexperten die voor een meer transparant belastingsysteem pleiten. “Die transparantie zou al erg welkom zijn in de belastingaangifte”, zucht Tranchet. “En het is jammer dat de fiscus in bepaalde gevallen niet zelf aangeeft hoe je fouten vermijdt en hoe je die belastingaangifte zo invult dat je niet meer belasting betaalt dan nodig. Nu moet je dat zelf (laten) uitzoeken. Met een paar kleine veranderingen kan je jouw belastingaangifte optimaliseren.”

Hieronder kan u Koenraads praktische tips lezen: vergeet ze niet toe te passen!

1. Onderhoudsuitkeringen voor kinderen noteren op hun aangifte, nooit op de jouwe

“Die onderhoudsuitkeringen zijn bedoeld voor de kinderen die ten laste zijn genomen, en worden fiscaal dan ook als inkomsten van de kinderen beschouwd. Het moet in principe dus op de belastingaangifte van de kinderen zelf ingevuld worden en NOOIT op die van een ouder, ook al wordt het geld op diens rekening gestort. Als je die bedragen toch vermeldt op jouw belastingaangifte, wordt maar liefst 80 procent ervan toegevoegd aan jouw belastbaar inkomen en betaal je er dus ook belastingen op, in je persoonlijke hoogste schijf….”

2. Zet kinderen in nieuw samengestelde gezinnen ten laste van meest verdienende partner

“Feitelijke samenwoners waarvan de ene partner beduidend meer verdient dan de andere en nog aftrekposten kan gebruiken, kunnen met het volgende hun voordeel doen. Ook al is de meest verdienende partner in een nieuw samengesteld gezin niet de vader of moeder van de kinderen, kan je ze toch best ten laste van hem of haar zetten en de uitgaven voor de kinderopvang ook bij hem of haar invullen.  De volledige belastingvrije som wordt dan optimaal benut, dit in tegenstelling tot een beperkt belastingkrediet voor kinderen ten laste. Dat kan betekenen dat je als gezin tot een paar duizend euro minder belastingen moet betalen.”

Situatie: twee feitelijk samenwonende partners (elk apart belast) met vier kinderen.
Vaststelling: de vier kinderen staan vermeld bij de partner (dame) die een laag inkomen heeft.
Optimalisatie: de kinderen plus de uitgaven van de kinderopvang verplaatsen naar de partner (man) met het hoogste inkomen.

Toelichting: op het voorstel van de partner (dame) met het laagste inkomen staan er vier kinderen vermeld. De andere partner (man) heeft een vrij hoog inkomen. Als de kinderen bij hem ten laste komen te staan wordt er een groot deel van het inkomen vrijgesteld van belastingen. Bij een laag inkomen is dat enkel het belastingkrediet en dus veel minder gunstig, vandaar ook het enorme verschil in teruggave.

Bron: Het Laatste Nieuws 19/05/22

nieuw samengesteld gezin en belastingen